İŞ DÜNYASI İÇİN HUKUK

İŞ DÜNYASI İÇİN HUKUK

AMAÇ

Bu eğitimde iş dünyasındaki orta ve üst düzey yöneticilerin hukuki bilgi ve kabiliyetlerinin kuvvetlendirilmesi amaçlanmaktadır. Günlük bazda operasyonel,  yönetimsel ve işletmesel süreçlerde aldıkları kararların hukuki analizini bizzat yapabilmelerinin sağlanması hedeflenmektedir. 
 
İÇERİK

 
• İşletme organizasyonu hukuku
• Yönetim ve Temsil - Yasal Sorumluluk Esasları
• İşçi - Temsilci - Vekil - Şube - Bayi - Franchise ile hukuki ilişkiler
• Şirketleşme - İç Yönergeler - İşletmesel / Organ Kararlar(ı)
• Ortaklık - Müdürlük - Hissedarlık ve Şirket ilişkileri
• Kuruluşundan Tasfiyesine Şirketin Hukuki Süreci
• İşletme Malvarlığı - Maddi / Gayrimaddi Sermaye
• Fikri Haklar, Marka, Patent, Tasarım, Know-How, İşletme Sırrı ve Gizlilik Hukuku
• Reklam, Rekabet ve Haksız Rekabet Davaları