İŞ HAYATINDA ADAP VE YAZIŞMA KURALLARI

İŞ HAYATINDA ADAP VE YAZIŞMA KURALLARI

AMAÇ

Marangozluğun yazılı olmayan bir kuralı vardır. “İki defa ölç, bir defa kes” derler. Bu kural, marangozun malzemeyi ziyan etmeden verimli çalışmasına yardımcı olur. Tecrübelerle şekillenmiş bir kural olduğu açık değil mi? Benzer kurallar sosyal yaşantımızda ve iş hayatımızda da şekillenmiş, genel olarak adab-ı muaşeret kuralları adını almıştır. 

Adap, görgü, terbiye ve usul bilgisi anlamına gelir. İş yaşamında birlikte çalışmayı kolaylaştıran, yazılı olmasa da geçerliliği denenmiş ve kabul görmüş kurallar vardır. İş yaşamında ast-üst ilişkileri, konuşma ve yazışma, ofis kullanımı, giyim ve kişisel bakım gibi konuları düzenleyen bu kurallar, iş yaşamı adap kurallarını oluşturur. Yazılı olmayan, birlikte yaşama/çalışma kuralları diye de tanımlayabileceğimiz bu kurallar, farklı yapıda birçok insanın birbiriyle uyum içinde ve verimli çalışmalarını mümkün kılacak huzurlu ve konforlu bir atmosfer oluşturmayı amaçlar.

Bu eğitimi alan katılımcılar, uyumlu çalışabilmek ve uzun soluklu iletişim kurabilmek için dikkat etmeleri gereken kuralları öğrenir. Eğitimde öğrenilenler iş süreçlerinin daha verimli ilerlemesine, ekip halinde uyumlu çalışılmasına, kurumun daha profesyonel bir görüntü vermesine yardımcı olur. “İş Hayatında Adap ve Yazışma Kuralları” eğitimi, rol çalışmaları ve talebe göre eğitim sonrasında rehberlik hizmeti ile desteklenmektedir. Her seviyedeki iş insanı, akademik yaşamını tamamlayıp iş hayatına hazırlananlar, mikro ve KOBİ ölçekli girişimciler ile iş yaşamında profesyonel etki bırakmak ve daha etkin iletişim kurmak amacıyla kendini geliştirmek isteyenler için tasarlanmıştır. 

İÇERİK
• Yöneticilerle ilişkiler
• Temsil görevinde, toplantıda ve yemekte dikkat edilmesi gereken nezaket kuralları
• Tanışma, tanıştırma kuralları
• Telefon kullanma