İŞ HAYATINDA YAZILI OLMAYAN KURALLAR EĞİTİMİ

İŞ HAYATINDA YAZILI OLMAYAN KURALLAR EĞİTİMİ

Programın Hedefleri:

İnsanları etkileyebilmek için ihtiyaç duyulan yöntemleri öğrenmek

İkna sürecinde karar alıcının duygularına hitap edebilmek

İnsan ilişkileri ve iletişimi çatışmaya gitmeyecek şekilde yönetebilmek

İç çatışmaları çözümleyebilmek

İş ortamındaki zor insanlarla gerilim yaratmadan başa çıkabilmek

Gergin anlarında duygusal kontrolü sürdürebilmek

Çatışmalarda doğru iletişim tekniklerini kullanabilmek

Stresli anlarında karşı fikirlerimizi profesyonelce aktarmak

Çatışmaları Yönetmek Kurumunuz içindeki çatışmaları teşhis etmek

Çatışmaya verdiğiniz tepki şeklini analiz etmek

Çatışmayı yönetmek için çeşitli stratejiler uygulamak

Sinerjiyi artırmak için insan ilişkisinin önemini fark etmek

İnsan ilişkileri piramidini anlamak

İnsanları güven ve saygı yoluyla etkilemek

İlişkileri derinleştirerek insanları derinden etkilemek

İlişkilerimizde itaat yerine gönüllü işbirliğini sağlamak

Fikir birliğinde olduğumuz noktaları ortaya çıkarmanın gücünü görmek

Çatışmada uzlaşmaya varmak için dinleme

Uzlaşmanın ne zaman gerekli olduğunu saptamak

İletişim döngüsünü kapatmak için geri bildirim fırsatları yaratmak

İlişkileri güçlendiren etkin soru sorma ve dinleme becerileri sergilemek

Çeşitli iletişim biçimlerini ve bunların etkilerini gözden geçirmek

İknanın altyapısını fark etmek

Karşımızdakini iknada kullanılan 4 önemli şartı fark etmek

Güvenilirlik sağlama kriterlerini benimsemek

Ortak zemin oluşturmanın yollarını öğrenmek

Hakim olmanın önemini fark etmek

İknada duygulara hitap edebilmek

Anlaşmalı anlaşmazlık

Kişisel hassas noktalarımızı ve anlaşmazlıklardaki rolümüzü tanımlamak

Kişilere, daha büyük bir kabul sağlamak için düşüncelerden şüphe etmenin ve onları yumuşatmanın faydalarını aktarmak

Fikirlere katkıda bulunmak ve uygun bir yolla karşıt görüşümüzü ifade etmek için bir formül uygulamak

Duygusal Kontrol Nasıl düşündüğümüz, nasıl hissettiğimiz ve nasıl davrandığımız arasındaki bağlantıyı anlamak

Geliştirilmiş duygusal zeka ile daha fazla etkinlik göstermek

Zor durumlarda duygusal kontrolü sürdürmek

Zor insanlarla başa çıkmak

Kurum etkinliğini bozan davranışları farkına varmak

Takımın etkin çalışmayan yönlerinin dinamiklerini incelemek

Verimli iş ilişkileri sağlamak için prensipleri uygulamak

Kurumdaki zor insanlar için davranış değişim sürecini takip etmek

Çatışmadan İşbirliğine İşbirlikçi çözümler için fırsatları belirlemek

Destek olmak ve yönlendirme yapabilmek için diğer kişilerin yetenek ve becerilerini belirlemek

Çatışmayı azaltmak ve sinerji yaratmak için diğer kişilerle işbirliği

Birincil Yetkinlikler: Özfarkındalık, Duygusal zeka, Empati İlgili Yetkinlikler: Liderlik, Kişilerarası ilişkiler Programın ½ Gün Zihnimizi Daha İyi Tanıyarak İletişimde Boyut Atlamak Kişinin kendini bilmesi en büyük bilgeliktir. Binlerce yıldır insan kendini tanıyarak farkındalığını arttırmanın, kendini ve başkalarının anlamanın yollarını arıyor. Bugün artık bilimsel gelişmeler bu yolda bize çok daha büyük ilerlemeler kaydetme imkanı sağlıyor. Neuroscience’daki gelişmeler ile beynimizi daha iyi tanıyoruz ve duygusal zekanın kilitlerini açabilmek için elimizde daha güçlü anahtarlar var.

Bu eğitimde, İnsan zihninin işleyişini anlayarak bilimsel olarak tepkilerimizin ardında yatan nedenleri kavrayacak; kişisel farkındalığımızı arttıracak, başkalarıyla daha kolay empati yapabilecek, kendimizin ve başkalarının tepkilerini yönetmekte neuroscience temelli yeni metotlar öğreneceksiniz. Bu programın tamamlanması katılımcılara ; ü Fabrika ayarlarını anlayarak davranış ve tepkilerinin arkasında yatan bilimsel nedenlerini kavramayı, ü Kendi tutum ve davranışlarını kontrol etmeyi, ü Başkalarının tutum ve davranışlarını anlayarak iletişim ve ilişkilerine buna göre Düzenlemeyi, Daha güçlü bir zihinsel ve bedensel bütünlük içerisinde bulunabilmeyi öğretmeyi hedefliyor ½ Gün Farklı Kişilik Stilleri ile İletişim Kurmak Farklı Kişilik Stilleri ile İletişim Kurmak Bir çok davranış bilimci insanların davranışlarının dört ana grupta toplandığına dair teoriyi araştırmıştır. Kimse tek bir stile sahip değildir ve stillerden biri diğerinden daha iyi değildir. Her davranış stilinin zayıf ve güçlü noktaları vardır. Kendi baskın stilimizi fark edip diğerlerindeki özellikleri de bilerek çok farklı kişiliklerle iletişim kurabiliriz. Bu bir saatlik çalışma dört farklı kişilik stilini ( Baskın, Etkileyici, Dengeli, Analitik) anlamayı sağlar. Kendi stilinizi tanımanız başkalarıyla iletişimde muhtemel problemleri tanımlamanıza ve bunları aşmanıza yardımcı olur.

Eylemlerinizin ve duygularınızın kontrolünü ele almak için kendi zayıf ve güçlü yönlerinizi bilmelisiniz. Bundan sonra başkalarını anlayabilir ve etkili işbirliği geliştirebilirsiniz. Bu modülün tamamlanması katılımcılara; Kişilik stillerini ve baskı altında davranış tarzlarını anlama Değişik davranış stiline sahip kişilerle iletişim kurma Başkalarının davranış ve tarzlarını etkileme yeteneği kazandıracak. Bu modülün tamamlanması katılımcılara; ü Kişilik stillerini ve baskı altında davranış tarzlarını anlama ü Değişik davranış stiline sahip kişilerle iletişim kurma ü Başkalarının davranış ve tarzlarını etkileme yeteneği kazandıracak