İŞLETMELERDE HİLE FARKINDALIĞI

İŞLETMELERDE HİLE FARKINDALIĞI

Hileli işlemlere maalesef ülkemizde sıklıkla başvurulmakta fakat pek çoğu tespit edilememekte tespit edilenlerse çeşitli nedenlerle hukuki sürece yansı-ya-madan işletme sahiplerine bir acı olarak kalmaktadır. Çeşitli operasyonlar ve düzenlemeler ile birlikte, sahtekarlıklar ile veya aldatma yöntemleri ile haksız olarak bir kurum veya kuruluşun varlıklarının ele geçirilmesi olarak ifade edilen hile olgusu banka, finans ve reel sektör şirketlerinde gün geçtikçe artmakta ve işletmelerin bir kara deliği haline gelmektedir. İşletmelerde olabilecek hile ve suiistimallerin önlenmesinde en önemli araç işletmenin iç kontrolleridir. Eğitim işletmelerde etkin olmayan iç kontroller sonucunda oluşabilecek hile ve suiistimallerin ortaya çıkarılması ve önlenmesi ile ilgili farkındalığın katılımcılara ifade edilmesini amaçlamaktadır.

Eğitimin farkı: Eğitimde sadece hile türleri anlatılmamakta daha çok odak nokta kırmızı bayraklar üzerinde olmakta ayrıca hile denetimi metodolojisi, hile riski değerleme ve hile denetimi raporlamaları vaka uygulamaları eşliğinde ayrıntılı incelenmektedir.

Eğitimin Hedefi Kitlesi; Hile riski yönetimi ve denetimi alanında uzmanlık kazanmaları halinde işletmelere büyük yarar sağlayacak olan muhasebe profesyonelleri ve çalışanları

Yöntem Eğitim anlatım, tartışma seklinde yapılacak ve örnek olay tartışmalarıyla desteklenecektir. Katılımcılar her fırsatta tartışmalara katılmaya teşvik edileceklerdir. Program Eğitim programı içeriği eğitim ihtiyacınız doğrultusunda revize edilebilir.

Eğitim Süresi 4 gündür.