İSTİHBARAT VE MALİ ANALİZ

İSTİHBARAT VE MALİ ANALİZ

AMAÇ

Firmanın mali verilerinin ve mali olmayan verilerinin (istihbarat) bir bütün olarak kredi değerlendirmede esas teşkil ettiğini anlamak, programın ana hedefini oluşturmaktadır. Firmanın önceki dönemlere ait mali ve istihbarat verilerinin doğru yorumlanması ile geleceğine dair öngörülerde bulunma yeteneğinin geliştirilmesi sağlanmaktadır. Kredi değerlendirmede mali analiz ve istihbarat verileri oluşturma tekniklerinin aktarımı ile katılımcıların karar verme aşamasına ulaşmaları amaçlanmaktadır. 
    
Bu eğitimin sonunda katılımcılar, kredi talep eden firmaya talep edilen kredinin verilebilirlik durumunu ve geri ödeme durumunu bilir. Kredi talep eden firmayı sadece mali verileri ya da sadece istihbarat verileri ile değil, bir bütün olarak değerlendirmenin önemini anlar. Kredi talep eden firmanın mali verilerini ve istihbarat verilerini değerlendirerek faaliyet döngüsüne uygun kredi tutarı, kredi türü ve vadeyi onaylama/onaylamama işlemini yapar.

İÇERİK

• İstihbarat
   * İstihbaratın tanımı
   * İstihbaratın amacı
   * İstihbaratın önemi
   * İstihbaratın ilkeleri
• Gizlilik
• Doğruluk
• Tarafsızlık
• Süreklilik
   * İstihbarata konu olmayan durumlar
   * Piyasa istihbaratı ve banka dışı sistemde istihbarat çalışması
   * Banka sistemi içerisinde istihbarat çalışması
   * İnternet üzerinden yapılan istihbarat çalışması
• Mali Analiz
   * Mali tabloların tanımı
   * Mali tabloların düzenlenme amaçları
   * Mali tabloların kullanıcıları
   * Mali tabloların çeşitleri
• Temel mali tablolar
• Ek mali tablolar
   * Mali analiz tanımı
   * Mali analizin amacı