KATILIM BANKACILIĞI ÜRÜNLERİ VE PİYASALAR

KATILIM BANKACILIĞI ÜRÜNLERİ VE PİYASALAR

AMAÇ

Bu eğitimde, katılımcıların ekonomi ve piyasalara ilişkin karşılaştığı makro verileri, piyasa göstergelerini, istatistikleri ve makaleleri analiz edip yorumlayabilmesini ve kendi bakış açısını oluşturmasını sağlamak amaçlanıyor.  

İÇERİK
• Dünya’da katılım bankacılığı
• Türkiye’de katılım bankacılığı
• Katılım bankacılığını şekillendiren temel değerler ve ilkeler
• Katılım bankacılığında fon toplama yöntemleri
• Katılım bankacılığında fon kullandırma yöntemleri 
• Katılım bankacılığı ürünleri
   * Katılım fonu
   * Kredi kartları ve banka kartları
   * Bireysel krediler
   * Hisse senedi 
   * Yatırım fonu
   * Hazine ürünleri
   * Kıymetli maden 
   * Forward
   * Kira sertifikası
   * Altın hesapları (cari ve katılma)
• Temel Piyasa Kavramları
   * Temel analiz ve teknik analiz farkı
   * Pozisyon yönleri (long-short)
   * Fiyat ve değer farkı 
   * Kaldıraç
   * Alternatif maliyet
   * Döviz sepeti
   * Reel getiri
   * Tahvil ve bono piyasası
   * Eurobond piyasası
   * Konvertible para, rezerv para
   * Kredi derecelendirme kuruluşları
   * Temel ekonomik büyüklükler
   * Soğuk ve sıcak para
• Temel Makroekonomi Kavramları
   * Büyüme-resesyon-stagnasyon-depresyon
   * Enflasyon-dezenflasyon-deflasyon-stagflasyon-slumpflasyon
   * Katılım bankacılığı için ekosistem analizi
   * GSYH ve kişi başına GSYH
   * Ekonomi yönetimi 
   * Para ve maliye politikası
• Ulusal ve Uluslararası Göstergeler ve Katılım Bankacılığı Ürünlerine Etkileri
   * CDS
   * VIX
   * DTH
   * Önemli yurt dışı ekonomik veriler
   * ISM endeksleri
   * PMI endeksleri
   * Gösterge faiz
   * Döviz kurları
   * Finansal piyasa araçları
   * Gelişmelerin katılım bankacılığı üzerine etkileri (uygulamalı)
• Yeni Ekonomi
   * Paylaşım ekonomisi
   * Nesnelerin interneti
   * Kripto paralar
   * Blokzincir
   * Büyük veri
• Dünya ve Türkiye ekonomisindeki son gelişmelerin değerlendirmesi