KİŞİLİK TİPLERİ VE ETKİLİ İLETİŞİM

KİŞİLİK TİPLERİ VE ETKİLİ İLETİŞİM

AMAÇ

Yazar Anthony Robbins iletişim ve algının iletişimdeki rolüne dair şöyle söylüyor: “Etkin iletişimde bulunabilmek için, hepimizin dünyayı farklı şekilde algıladığımızın ve bu algılamalarımızı diğerleriyle iletişimimizde rehber olarak kullandığımızın farkına varmalıyız.” 

Hayatımızdaki herkes anlaşılmak ister, ilgi bekler. Anlaşıldığını hissettiği yerde herkes iyi hisseder. İletişim kurarken muhatabımızın düşünce tarzını ve yapısını anlamak iletişimi daha etkin kılmakta, iletişim kazalarını büyük ölçüde önlemektedir.

Katılımcıların, daha etkin bir model ile iletişim kurmalarını amaçlayan bu eğitime katılanlar; kişilik tiplerini gözlemleyip yorumlamayı, kişilik tipine göre yaklaşım sergilemeyi, anlamak için dinlemeyi öğrenebilirler. Eğitim, kurumunu temsil görevi olan ve görevi gereği kişilerle yoğun temas halinde olanlar, mikro ve KOBİ ölçekli girişimciler ve daha etkin, kalıcı ve sorunsuz iletişim kurmak isteyenler için tasarlanmıştır. ‘Kişilik Tipleri ve Etkili İletişim’ eğitimi, katılımcıların yaşamlarından tecrübeler ile desteklenmekte ve örnek uygulamalar ile zenginleştirilmektedir.

İÇERİK
• Kişilik tipleri
• İletişim haritası
• İletişim engellerini yok etme yolları
• Beden dili