KREDİ VE KREDİ TÜRLERİ

KREDİ VE KREDİ TÜRLERİ

AMAÇ

Kredi ve kredi türlerinin tüm detayları ile öğrenilmesi ile firmanın faaliyet döngüsüne uygun tutar, tür ve vadenin belirlenmesine dair makro vizyon kazandırmaktır.  Bunun sonucunda kredi geri dönüşünde sorun yaşanmaması hedeflenmektedir.

Katılımcı, kredinin bankacılık ve ülke ekonomisi açısından önemini, kredinin unsurlarını, tahsis ve kullandırım ilkelerini, kredinin 5 C’sini, yasal yükümlülükleri, yönetmelikleri ve yasal sınırlamaları bilir. Önemli olanın, firmanın faaliyet döngüsüne uygun kredi tutarı, kredi türü ve kredi vadesinin belirlenmesi olduğunu anlar. Genel uygulamada sürecinin nasıl işlediğini öğrenerek gerekli işlemleri yapar.

İÇERİK

• Kredinin Tanımı
• Kredinin Bankacılık Açısından Önemi
• Kredinin Ülke Ekonomisi Açısından Önemi
• Kredinin Unsurları
   * Güven
   * Risk
   * Vade
   * Gelir
• Kredi Tahsis ve Kullandırım İlkeleri
   * Güvenilirlik
   * Akışkanlık/Seyyaliyet
   * Verimlilik
• Kredi Değerliliğinin Ölçülmesi (Kredinin 5 C’si)
   * Karakter (Character)
   * Kapasite (Capacity)
   * Teminat (Collateral)
   * Sermaye (Capital)
   * Ekonomik Koşullar (Conditions)
• Kredi Sınırlamaları, Yasal Sınırlamalar, Kredi Yönetmelikleri
   * Yasal çerçeve
   * Bankacılık kanununun kredilerle ilgili hükümleri 
• Kredinin Oluşması İle İlgili Mevzuat ve Kredi Açma Yetkisi
   * Kredilerle ilgili mevzuat
   * Kredi açma yetkisi
• Kredinin Kaynakları    
   * Öz kaynaklar
   * Yabancı kaynaklar
• Kredilerde Münakale İşlemleri ve Genel Uygulamalar
• Kredi İşlemlerinde Yasal Yükümlülükler
• Kredi Türleri
   * Nitelik açısından
   * Vade açısından
   * Teminat açısından
   * Kredinin kaynağı açısından
   * Kullanım amacı açısından
   * Sektörler açısından
   * Verilen onaylar açısından
   * İş kolu açısından