KRİZ DÖNEMİNDE SATIŞ

KRİZ DÖNEMİNDE SATIŞ

AMAÇ

20. yüzyılın en önemli ve popüler yazarlarından biri olarak gösterilen Haruki Murakami’ni sözlerinden biri kriz döneminin karakterine dair ipucu vermektedir: “Fırtına geçtikten sonra nasıl atlattığınızı hatırlamayacaksınız. Nasıl hayatta kaldığınızı da. Ancak bir şey kesindir; fırtınadan çıktıktan sonra fırtınaya girenle aynı insan olmayacaksınız.”

Ünlü Simyacı kitabının yazarı Paulo Coelho’nun kriz hakkındaki yorumlarında biri de şöyle: “Kriz tahrip etmek üzere gelir. Her ne kadar romantik bir yaklaşımla kriz kelimesini fırsat kelimesiyle bağdaştırmayı denesek dahi, bu bağlantı ancak beklenmeyen bu duruma hazırlıklı olursak mümkün olabilir. Bu da pek ender görülen bir şeydir. O yüzden kriz, geldiğinde çevremizdeki her şeyi darmadağın edecektir.” Peki, bir krize hazır olmak gerçekten mümkün mü?

Kriz, alışılagelmiş dengelerin ekonomi, siyaset, diplomasi, sağlık veya güvenlik gibi farklı sebeplerle ve beklenmedik şekilde bozulması, olumsuz yönde değişmesidir. Gelişmekte olan ekonomilerin rutini olan krizler, doğru yönetildiklerinde az hasarla atlatılabilir ve kriz sonrasında hızlı bir büyüme ivmesi yakalanabilir.

Bu eğitimde katılımcılar; kriz döneminin çaresizlik ortamı olmadığını, olumsuz koşullarda da çözüm geliştirmenin, ciro ve karlılığı korumanın mümkün olduğunu görür ve satışın teknik yöntemlerini öğrenebilirler. ‘Kriz Döneminde Satış’ eğitiminde kriz algısı ve kriz döneminin karakteristik özellikleri ile öneri niteliğinde stratejiler ele alınır. Eğitim, her seviyedeki satış profesyoneli, mikro ve KOBİ ölçekli girişimciler için tasarlanmıştır ve gerçek yaşamdan örneklerle desteklenmektedir.

İÇERİK
• Krizle değişen piyasa koşulları
• Kriz döneminde tüketici davranışları
• Krize karşı alınması gereken önlemler
• Kriz süresince atılması/atılmaması gereken adımlar