KURUMLARDA DUYGULARI ANLAMAK VE DUYGULARI YÖNETMEK

KURUMLARDA DUYGULARI ANLAMAK VE DUYGULARI YÖNETMEK

İÇERİK


• Kurumsal Duygusal Hafıza
• Kurumsal EQ
• Kurumsal Yenilikçilik
• İlişki Odaklı Liderlik
• Kurumsal Performans
• İşveren Markası
• Aile Şirketlerinde Kurumsal Duygusal Hafıza odaklı Kurum Kültürünün Oluşturulması (opsiyonel)

Program Katılımcılara Hangi Konularda Fayda Sağlayacak?
• Kurumların sahip oldukları “kurumsal duygusal hafıza”yı ortaya çıkarıp, onları kategorize ederek nasıl etkin şekilde kullanabilecekleri
• Kurumsal EQ ne demek ve iç-dış müşteri algısı yönetmede Kurumsal EQ’nun önemi
• Kurumsal Duygusal Hafıza ile Kurumsal Bağlılığın ilişkisi
• Kurumsal Duygusal Hafıza ile Kurum Performansında nasıl artış sağlanacağı
• Yöneticilerin (her düzeyde) ekiplerine liderlik yaklaşımında izlemeleri gereken en etkili yöntemlerden “ilişki odaklı liderlik” ile hem performansta, hem de işveren markası olgusunda artış
• Yenilikçiliğin kurumun itibarındaki önemi
• Aile şirketlerinde kurumsal duygusal hafıza ile ilişkili kurum kültürü oluşturulması, olumsuz noktaların kültür unsurlarından çıkarılması (opsiyonel)

Kimler Katılabilir?
• Ekip çalışanları ve yöneticileri
• Yönetici Adayları
• Üst Düzey Yöneticiler
• Aile Şirketleri Yöneticileri (opsiyonel)