KURUMSAL HAZİNE YÖNETİMİ

KURUMSAL HAZİNE YÖNETİMİ

AMAÇ

Hangi sektörde ve hangi iş kolunda faaliyet gösterdiğinden bağımsız olarak her şirket finansal piyasalardaki gelişmelerden ciddi şekilde etkilenmektedir. Pasifik Havzası ile Atlantik Havzası arasındaki hegemonya savaşları, finansal krizler, finansal hizmet ve ürün çeşitliliğinin artması gibi gelişmeler, sadece finansal piyasalarda faaliyet gösteren şirketleri etkilememiş, finans dışı sektörlerde de faaliyet gösteren birçok farklı şirkette finansal risklerin yakından takip edilmesi ve yönetilmesi gerekliliğini ortaya koymuştur. 

ErkinŞahinöz Akademi olarak kurumsal hazine yönetimi danışmanlığı kapsamında finansal risklerin belirlenmesi, ölçümlenmesi, yönetilmesi, raporlanması hizmeti vermekteyiz. Ayrıca, eğitim süreci ile desteklenecek şekilde içsel ve dışsal kaynakları kullanarak kurumsal hazine yönetimi biriminin kurulumuna yardım etmekteyiz.

• Finansal risk haritasının hazırlanması
• Her bir risk faktörü için risk yönlerinin (long ya da short) tespit edilmesi
• Riske maruz değerlerin ölçülmesi (value at risk)
• ​​​​​​​Hazine yönetimi stratejisinin oluşturulması
• ​​​​​​​Emtia risklerinin belirlenmesi, ölçülmesi ve yönetilmesi
• ​​​​​​​Döviz risklerinin belirlenmesi, ölçülmesi ve yönetilmesi
• ​​​​​​​Faiz oranı risklerinin belirlenmesi, ölçülmesi ve yönetilmesi
• ​​​​​​​Net işletme sermayesi yönetimi
• ​​​​​​​Teknik analiz ve temel analiz sistemlerinin kurulması
• ​​​​​​​​​​​​​​Hazine yönetimi biriminin kurulması, eğitilmesi, çalışır hale getirilmesi