KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ

KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ

Geçtiğimiz 10 yılda özellikle bankacılık sektöründe finansal risklerin belirlenmesi ve yönetilmesi amacıyla uygulanmaya başlanan Risk Yönetimi, günümüzde birçok şirket tarafından finansal, operasyonel ve stratejik risklerin gözetilmesi, karşılaşılan ekonomik belirsizlikler karşında dayanıklılık, sürdürülebilirlik ve esneklik elde edebilmek amacıyla artarak benimsenmektedir. Kurumlar, risk yönetiminde olgunlaştıkça, birimlerin bağımsız yürüttüğü risk yönetimi faaliyetleri, bir merkezden yürütülmekte, karşılaşılan risklerin birbirleriyle etkileşimi değerlendirilmekte ve riskler karşında, şirketin hedefleri doğrultusunda ortak stratejiler geliştirilmektedir.

Günümüz iş dünyasının önemli gündem maddelerinden biri haline gelen Kurumsal Risk Yönetimi ile ilgili daha yaygın bilgilendirme ihtiyacının oluşması bu eğitimin amacıdır. Reel ve Finans sektörlerinde faaliyet gösteren şirketler operasyonel verimliliği artırmak, maliyetleri azaltmak, sermaye optimizasyonu sağlamak ve uygun bir risk yönetimi sistemi geliştirerek stratejik hedeflerini kabul edilebilir risk düzeyleri ile uyumlaştırmayı amaçlayan çalışanları katılabilir. Günümüz iş dünyasının önemli gündem maddelerinden biri haline gelen Kurumsal Risk Yönetimi ile ilgili daha yaygın bilgilendirme ihtiyacının oluşması bu eğitimin amacıdır.

Yöntem Eğitim anlatım, tartışma seklinde yapılacak ve örnek olay ve tartışmalarıyla desteklenecektir. Katılımcılar her fırsatta tartışmalara katılmaya teşvik edileceklerdir. Program Eğitim programı içeriği eğitim ihtiyacınız doğrultusunda revize edilebilir

Eğitim Süresi 2 gündür.