LİDERLİK DÖNÜŞÜM MENTÖRLÜĞÜ

LİDERLİK DÖNÜŞÜM MENTÖRLÜĞÜ

AMAÇ

Liderlik Dönüşüm Mentörlüğü – 1. Basamak

SEANS 1: NEO Pİ-R KİŞİLİK ENVANTERİ UYGULAMASI VE YORUMLAMASI

Bu uygulama ile kişi, kendi karakteri ile ilgili kendini algılayışını duyar. Amaç kişinin gelişime açık, gelişime kapalı yanları ve güçlü kasları ile tanışması ve buna dönük eylem planı yapılandırması için eşlik etmektir.

SEANS 2: TRANSAKSİYONEL ANALİZ TABANLI - EGOGRAM UYGULAMASI

Düşüncelerimizi dil kullanarak aktarırız. Kullandığımız iletişim stilleri düşüncelerimizi yapılandırdığımız 6 farklı EGO durumumuz hakkında bilgi verir. Liderin kullandığı DENGELİ DİL bazen onun için her şeydir. Bu uygulama, kullandığımız DİL KALIPLARINDAN yola çıkarak EGO durumlarımızı aydınlatır ve geleceğe dönük EGO DENGESİ için bize rehberlik eder.

SEANS 3: TRANSAKSIYONEL ANALIZ TABANLI - YAŞAM 'ŞEMA-YAZGI' UYGULAMASI

Hayatımız boyunca tekrarlayan roller ve / veya tekrarlayan olaylar, dış dünyanın tesadüflerinden çok bizim toplum, aile, din tabanlı inançlarımızda kendimize oluşturduğumuz ve fark etmediğimiz için içinden çıkmayı bilmediğimi şemalarımızdan kaynaklanır. Uygulama sonundaki farkındalık ile kişi, tekrarlayan senaryolar ile hayatın yön verdiği biri olmaktan çıkarak hayatına yön veren biri olma yolunda ilk adımı atar.

SEANS 4: TRANSAKSYONEL ANALİZ TABANLI - ' DUYGU ' İZİN UYGULAMASI

Belirsizliklerin belirlediği bir dünyada yaşıyoruz. Bugünün liderlerinin stresi yönetmesini ve belirsizliklerde yön bulmasını istiyoruz. Analitik zeka, duygusal zeka derken 2020’nin en önemli gücü artık sezgisel zeka haline geldi. Yeterli verilere ulaşamamasına rağmen doğru kararlar veren liderler, artık sezgilerinin farkında ve izinde olan kişilerden oluşuyor. Kendi duygularını anlamakla açılacak bir ÖNSEZİ gücü için bu uygulama ile kapıları aralıyoruz.

SEANS 5: KİMLİK ROL ÇALIŞMASI

Lider veya girişimci, start-up veya kurumsal yapıda olalım, iş hayatından beklentilerimizi yüceltmiş ya da gereksiz törpüleşmiş olabiliriz. Tüm kimliklerimizde dengede olmayı amaçlayan ve kendimizi fark etmek ve hangi rollerimizden beslenemiyoruz, hangi rolümüzde güç kazanıyoruz anlamak için yapılan bu uygulama ile organizasyonda adı konmamış tüm rollere de açıklık getiriyor olacağız. “ Belki finans müdürü belki de halkla ilişkiler uzmanı gibi adı konmamış görevlerim neler ve nasıl bir doğru organizasyonla hem kendimin hem de ekibimin perfomansını arttırırım” yolunda eylem adımları ile karar alacağız.

Liderlik Dönüşüm Mentörlüğü - 2. Basamak 

Seans 1: YETKİNLİK 1 

Girişimci ve/veya lidere bu kez de YETKİNLİK ( karakter + beceri + tecrübe ) penceresinden bakacağız. Davranış boyutlu sorularla kendisine uygun ve devretmesi gereken rollerle ilgili net kararlar alarak, rol devir planlamaları yapacağız. 

Seans 2: YETKİNLİK 2 

Girişimci veya liderin, kendisine doğrudan raporlayan ekiplerdeki (işe alımda veya terfide) ihtiyaç olan yetkinlik setlerini analiz edeceğiz. 
Organizasyon ve ana rollerde yetkinlik setlerini kurgulayacağız. 

Seans 3: TAKIMA İLHAM OLAN LİDER 

İnsanlar değerleri için yaşarlar. Kurumun yaşattığı değerleri bilmeden organizasyonda motivasyon yaratmak sadece etkinlikler için masraf yaratmaktır. Doğru değer kurgusu ile çalışanlarına İLHAM olan lider olma çalışması ile beklenmeyen istifa veya maaş odaklı motivasyon kurgusundan kurtulmak amaçlanır. 

Seans 4: FARKLILARLA ZENGİNLEŞ 1 

Metaprogramlar bizlerin algı filtrelerimiz olarak tanımlanabilirler. Ekibi farklılar zenginleştirir derken bir yandan da en çok onları susturuyor, baskılıyor ve hatta emanet edemiyoruz. Bu çalışmada liderin ve çalışanların metaprogramlarını anlayarak korkma veya yargılamak yerine kapsamaya geçiyoruz. 

Seans 5: PERFORMANS YARATAN GERİ BİLDİRİM 

Fark yaratan liderlik anlayışında takdir ve ödüllendirme kadar, net ve değişime götüren gelişim alanlarını da tespit eden geri bildirim esastır. Davranışa dönük geri bildirim vermek için teknik öğreniyor ve uygulama yapıyoruz.