LİDERLİK VE ETKİLİ YÖNETİM EĞİTİMİ 

LİDERLİK VE ETKİLİ YÖNETİM EĞİTİMİ 

Süre: 2 Gün

AMAÇ

Liderlik ve Etkili Yönetim: Bankacılık sektöründe yöneticilik hedefi olan kişilerin hedeflemesi gereken bir eğitimdir. Liderlik eğitimi sayesinde örgütlerin, şirketlerin ve organizasyonların ihtiyaç duyduğu lider ihtiyacı karşılanır. Etkili yöneticilik ve liderlik sayesinde bireyler işlerini sürdürebilir ve verimli bir şekilde yürütmeyi öğrenirler. Bu eğitim bireylere etkili karar alma, çalışan-yönetici ilişkisi, ikna kabiliyeti, verimliliği arttırma, başarı sağlama, etkili zaman yönetimi, güven ortamı oluşturma, etkili insan kavramını tanıtma gibi birçok kazanım sağlar.

İÇERİK

• Ben & Yönetim - Beyin Jimnastiği  
• Dört farklı davranış yapısının detaylı bir şekilde incelenmesi ( D – I – S – C ) 
• Farklı yönetici profillerinin güçlü & limitli yanları 
• Farklı yönetici profillerinin yönetim tarzları 
• Farklı yönetici profillerinin kuruma katkıları
• Yönetsel bağlamda verim arttırma 
• Profilleri tahmin etmeye dönük uygulamalar 
• Farklı profillerin en iyi çalışabileceği yönetici tanımları 
• Liderlik hakkında ön bilgiler 
• Ben & Liderlik - Beyin Jimnastiği 
• Farklı profildeki liderler kişileri nasıl motive eder 
• Farklı profildeki liderler kişileri nasıl yönetir? 
• Farklı profildeki liderler kişileri nasıl geliştirir? 
• Farklı profildeki liderler stresi nasıl yönetir? 
• Farklı profildeki liderler zamanı nasıl yönetir?