MRP SÜREÇ YÖNETİMİ

MRP SÜREÇ YÖNETİMİ

Açılımı ve Türkçe karşılığı Materials Requirement Planning (Malzeme İhtiyaç Planlaması- MRP) ya da Materials Resource Planning (Malzeme Kaynak Planlaması) olan bu sitemin temel amacı, işletmelerin faaliyetleri sırasında kullanacakları hammadde ve yardımcı malzemelerin kaynak planlamasının yapılmasıdır. Bütçe ve MRP İlişkisi İşletmeler bütçelerini yapar iken hangi malzemeden ne kadar ve ne zaman ihtiyaç duyacaklarını hesap edebilme yetisinde olmalıdırlar.

İÇERİK

Üretim safhaları doğru belirlenlenmesi ve bu safhalar ile malzeme kodlarının uyumlandırılması

Ürün kod ve malzeme tanımlamalarının doğru ve nitelikli olması Doğru – nitelikli satış tahmini

Satış tahminine göre ihtiyat stoğu üretme

Makine tanımlamalarının kurgulanacak safhalara göre yapılması, makinelerin safhalara entegre edilmesi

Üretilecek ürünün hangi makineden ne kadar zaman ile geçeceğinin üretim planına uygun hale getirilmesi

Üretilecek ürünlerin Rota tanımları

Üretilecek ürünlerin reçete tanımı, bu reçeteler rota – makine ile eşleştirilmesi

Satın alınacak hammadde ve yarımcı malzemelerin tedarik süreleri ve piyasa şartlarına göre stokta tutma sürelerinin hesaplanması

MRP süre kıstası

Çıkan verilerin aylık – haftalık – günlük hesaplamaları

Hazırlanacak hesaplama tabloları

Çıkan sonuç raporları sonrasında maliyet etkenleri ile eşleştirileceğinden bütçe senaryosu ile MRP senaryosu doğru kurgulanması

Çıkan verilerin fiili durum ile karşılaştırılması