NAKİT AKIŞ TABLOLARININ HAZIRLANMASI VE ANALİZİ

NAKİT AKIŞ TABLOLARININ HAZIRLANMASI VE ANALİZİ

Temel finansal tablolar arasında yer alan nakit akış tablolarının hazırlanması ve analizi tüm yönleri ile ele alınmaktadır. Nakit akış tablolarının finansal analiz ve kredi değerlendirmesinde, diğer tablolara ek olarak verdiği bilgilere vurgu yapılmaktadır. Eğitimin Hedefi Kitlesi

* Muhasebe alanında kendini geliştirmek isteyenler,

* Bir firmanın muhasebe ve finans departmanında çalışmak isteyenler,

* Kendi işini kurmayı hedefleyenler ve temel bir muhasebe bilgisine ihtiyaç duyanlar,

* Şirketlerin muhasebe ve mali işler bölümlerinde veya dışında çalışıp bilgilerini güncellemek isteyen profesyoneller,

Yöntem Eğitim anlatım, tartışma seklinde yapılacak ve örnek olay ve tartışmalarıyla desteklenecektir.

Katılımcılar her fırsatta tartışmalara katılmaya teşvik edileceklerdir. Program Eğitim programı içeriği eğitim ihtiyacınız doğrultusunda revize edilebilir