NE OLMAZSA SATIŞ OLMAZ?

NE OLMAZSA SATIŞ OLMAZ?

Bu eğitimin amacı, katılımcılara değer satışının temel prensiplerini ve stratejilerini öğretmektir. Eğitim boyunca, katılımcılar müşteri ihtiyaçlarını anlamayı, özgün değer önerilerini geliştirmeyi ve etkili bir şekilde iletmeyi öğreneceklerdir. Ayrıca, katılımcılar değer satış tekniklerini kullanarak daha yüksek müşteri memnuniyeti ve sadakati oluşturmayı ve sonuç olarak daha yüksek satış hacmi ve kârlılık elde etmeyi hedefleyeceklerdir. Eğitim, kurumsal şirketlerin satış ekiplerinin, müşteri odaklı bir yaklaşımla, ürün ve hizmetlerin gerçek değerini etkili bir şekilde iletmelerine yardımcı olmayı amaçlamaktadır. Bu hem yeni müşteriler kazanmak hem de mevcut müşterilerle ilişkileri derinleştirmek için kritik bir beceridir. Katılımcılar, değer satış sürecinin her aşamasında, potansiyel müşterilerle etkili bir diyalog kurmayı, onların ihtiyaçlarını anlamayı, uygun çözümler sunmayı ve bu çözümlerin değerini açıkça iletmeyi öğreneceklerdir. Bu süreç, müşterilerin satın alma kararlarını daha bilinçli ve güvenle yapmalarını sağlar ve şirketlerin müşteri memnuniyetini ve sadakatini artırmasına yardımcı olur. Sonuç olarak, bu eğitim, katılımcılara değer satışının stratejik önemini ve uygulamadaki etkinliğini anlatmayı hedeflemektedir. Katılımcılar, müşterileriyle daha derin ve daha anlamlı ilişkiler kurma ve şirketlerinin pazar payını ve karlılığını artırma becerilerini geliştirecektir.

İÇERİK

Ne Olmazsa Satış Olmaz

Güvenin bileşenleri Müşterimiz neyi bilmemizi istiyor: Rasyonel- Duygusal İhtiyaçlar

Şirketimizin Benzersiz Satış Önerisi (USP)

Neden Bizi Seçsinler?

Farklı Faydamız? Müşteriyi Anlamak

İhtiyacı Anlamak: Farklı Faydamızı Konuşturacak Doğru Sorular

Müşteri Profilini Anlamak: iletişim Tarzı (DISC) ve Temel Davranış Modelleri Etkili Sunum

SPIN (fayda sunumu) Tekniğiyle Sunum Sanal Görüşmelerde Dikkat Edilmesi Gerekenler