NEREMİZLE KARAR VERİYORUZ? NÖRO PAZARLAMA EĞİTİMİ

NEREMİZLE KARAR VERİYORUZ? NÖRO PAZARLAMA EĞİTİMİ

AMAÇ

Bu eğitim, insanları ikna etmeye yönelik çabalarınızın çoğunun beynin işleyişine uygun olmadığını gösterecek. Pazarlama, satış ve iletişim çabalarınıza kolayca uyarlayabileceğiniz çok sayıda beyin araştırmasını daha farklı bir açıdan değerlendirmenizi sağlayacak. İkna sürecine, rasyonel beynin değil, ilkel beynin hâkim olduğunu, satın almaya yönelik tüm kararlarımızı etkilediğini anlamamıza yardımcı olacak. Ölçülebilir sonuçlar veren beyin temelli ikna stratejileri geliştirmenizi sağlayacak.

İÇERİK
• Üç beyin ve bir karar verici
   * Düşünen ‘yeni’ beyin
   * Hisseden ‘orta’ beyin 
   * Karar veren ‘eski’ beyin
• Beynin yapısı 
• Amigdala - Korteks çatışması
• Hormonların kararlarımıza etkisi
• Akvaryum etkisi
• Cinsiyet farklılıkları
   * Savaş ya da kaç
   * Yönel ve arkadaş ol
• Geometrik ve matematik zekânın karar anına etkisi
• Hata yönetimi ve bilişsel önyargılar 
• En yaygın bilişsel önyargılar
   * İnce dilimleme
   * İzafiyet
   * Bağlanma
   * Sıfır maliyet
   * Toplumsal normlar
   * Artan seçenekler
   * Zihinsel kısa yollar
   * Zihinsel önyargılar
   * Duygusal önyargılar
• Renklerin psikolojisi 
• Akılda kalıcılığın ‘U’ eğrisi
• Kayıp ve kazançların asimetrik etkisi
• ‘Biz ne söylüyoruz?’ – ‘Karşı taraf ne anlıyor?’
• Sistematik hatalar
• İknanın nörobilimi
• Beyin temelli ikna teorisi
• Eski beyni etkileyen altı uyarıcı
   * Benmerkezci
   * Zıtlık
   * Somut veş
   * Başlangıç ve son
   * Görsel uyarıcı
   * Duygu
• Klasik dikey pazarlama
• Yeni yatay pazarlama
• Nöro pazarlama
• Dikkat bütçesi
• Görsel uyarıların dört türü ve üç boyutlu hareketli nesne
• Popüler ikna teorileri
   * Ayrıntılandırma olasılığı modeli
   * Psikolojik tepkisellik modeli
   * Mesaj çerçeveleme yaklaşımı
   * Kahneman’ın iki beyin modeli
   * İlkel hakimiyet modeli
• Satın alma davranışını belirleyenler
   * Korku
   * Sıkıntı
   * İhtiyaç
   * İstekler
   * Beğeniler
• Değer öneriniz nasıl olmalı?
   * Finansal değer
   * Stratejik değer
   * Kişisel değer
• Hikâye bilimi
• İknanın yedi katalizörü
• Uygulamalar