NUDGE – İNSAN DAVRANIŞININ TEMELİNDE YATAN FAKTÖRLER

NUDGE – İNSAN DAVRANIŞININ TEMELİNDE YATAN FAKTÖRLER

AMAÇ
Adam Smith’in insanın her zaman en doğru kararı en mantıklı bir şekilde vereceğini kuramsallaştıran Homo Economicus, 20. yüzyılın son çeyreği ile birlikte geçerliliğini kaybetti.

Birçok kararımızın arkasında, duygu ve arzularımızla şekillenen otomatik ve hızlı nöral sistemlerin olduğunu biliyoruz. Zannedildiği kadar mantıklı değiliz. Nörobilimsel araştırmalar, insan beyninin çoğu kararı “otomatik pilot” olarak adlandırabileceğimiz hızlı ve bilinçdışı mekanizmalar ile aldığını ispatlamış durumda.

Böyle bir dünyada, insan davranışını hangi faktörler etkiler? Davranışlarımızı şekillendiren temel arzular, dürtüler, duygular nelerdir? Çevresel faktörler, bu arzuların tezahürünü nasıl şekillendirir? 

Bütün bunların ışığı altında, tüketicinin satın alma serüvenini ve sonrasını nasıl anlamlandırabiliriz? Davranışsal Ekonomi literatüründen yola çıkarak tüketim sürecinin her anını mercek altına alacağız.

İÇERİK
• Psikoloji öncüleri & 21.yy kuramları çerçevesinde insan beyni ve davranışları
• Perakende bulgular ve deneyler tüketici hakkında ne söylüyor?
• Tüketicinin serüveni: İhtiyacın öncesinden satın alma sonrasına yolculuk
• Literatür örnekleri
• Nudge (Dürtme): Neden ve nasıl özgürlükçü paternalizm? Türkiye ve dünya örnekleri