ÖĞRENME ÇEVİKLİĞİ (LEARNING AGILITY)

ÖĞRENME ÇEVİKLİĞİ (LEARNING AGILITY)

AMAÇ

Bu eğitim özellikle start-up şirketler, teknoloji dünyasında faaliyet gösteren kurumlar, kurum içi dijital ofisler için planlanmıştır. Doğru ekibi işe almak ve doğru yönde yetenek yönetmek kurum performansının olmazsa olmazıdır. Günümüzde her şey son derece muğlak ve kaygan bir yapıdadır. Eğitimin amacı müşteri beklentilerine göre hızla değişen kurum dünyasına çalışanları adapte etmek ve daha yüksek performans için kişisel bilinç yaratmaktır.

İÇERİK
Mental Agility-Zihinsel Çeviklik
• Kritik düşünme
• Stratejik bakış
• Öğrenmeye açıklık
• Belirsizlikle baş edebilme
• İnsan ilişkilerini anlamlandırma

People Agility – İnsan İlişkilerinde Çeviklik
• İnsanları geliştirme
• Farklılıkları yönetme
• Takım inşa etme
• Çatışma yönetimi
• Güvenli politika geliştirme

Change Agility – Değişimde Çeviklik
• Yaratıcılık
• Yenilikçi liderlik
• Global farkındalık
• Esneklik / değişime açıklık
• Vizyon

Result Agility – Sonuç Yaratmada Çeviklik
• Hesap verilebilirlik
• Problem çözme
• Sonuç alma
• Kendine güven
• Başkalarına güven