PAZARLAMA 4.0 – GELENEKTEN DİJİTALE YENİ NESİL PAZARLAMA TEKNİKLERİ

PAZARLAMA 4.0 – GELENEKTEN DİJİTALE YENİ NESİL PAZARLAMA TEKNİKLERİ

 Eğitimde şirketlerin pazarlama kararlarının verirken kullanabilecekleri yeni-modern pazarlama teknik ve modellerin anlatılması amaçlanmaktadır.  

· Bu bağlamda eğitimde, doğrudan ve interaktif pazarlama metotlarının geleneksel ve dijital yöntemlerle birleştirerek, pazarlama stratejileri uygulamalı olarak aktarılacaktır.

 Eğitimin Hedefleri

· Dijital teknolojilerin gelişmesine paralel olarak ortaya konulan yeni pazarlama kavram ve yaklaşımlarını aktarmak.

· Geleneksel pazarlamadan dijital pazarlamaya geçiş ve bu iki yöntemin uyumlu olarak çalışmasını sağlayan stratejik bir bakış açışı kazandırmak.

· Geleneksel pazarlama metotlarının dijital pazarlamaya uyarlayan stratejilerini aktarmak. ·       Dijital interaktif pazarlamanın müşterilere değer yaratmadaki rollerini aktarmak.  

Eğitimin Nedenleri ve Hedef Katılımcı Kitlesi

· Gelişen teknolojiler zaman içinde bütün pazarlama faaliyetleri üzerinde doğrudan ve önemli şekilde etkili olmaktadırlar. 

·Bununla beraber gelişen teknolojilerin yarattığı yeni pazarlama uygulamaları, geleneksel pazarlama metotlarının farklı alanlarda da uygulanmasını sağlayarak pazarlamanın gücünü de artırmaktadır.

· Geleneksel ve dijital pazarlamanın sinerji yaratabilecek şekilde uygulanması, müşterilerin pazarlama faaliyetlerinin istekleri doğrultusunda özelleştirilerek, hedef kitlenin ihtiyaçlarının çok daha etkili karşılanmasını sağlamaktadır.

· Eğitim, geleneksel ve dijital pazarlama yönetmelerinin birbirini tamamlayacak ve sinerji yaratacak şekilde kullanılmasını için geliştirilecek stratejileri pazarlama konusunda çalışan profesyonellere aktarmaya yöneliktir.  

Eğitim Süresi: 1 Gün

Eğitimin Programı

1. Pazarlamayı Hatırlayalım

• Pazarlama kavramı ve gelişimi

• Pazarlama karması

• Doğrudan, interaktif ve dijital pazarlama kavramları  

2. Dijital Ortamda Müşterilerin Artan Gücü

•  Bağlantılı Müşteri

• Dijitalle Gelen Pazarlamadaki güç kaymaları

• Dışlayıcıdan kapsayıcıya

• Dikeyden yataya

• Bireyselden sosyale  

3. Dijitalin Kuvvetlendirdiği Alt Kültürler

• Gençler: Akıl Payını Elde Etmek

• Kadınlar: Pazar Payını Büyütmek

• Netandaşlar: Gönül Payını Artırmak  

4.Dijital Ekonomide Pazarlama 4.0

• Geleneksel Pazarlamadan Dijitale Geçmek

• Geleneksel Pazarlamayla Dijital Pazarlamayı Bütünleştirmek  

5. Pazarlama 4.0’da Yeni Müşteri Yolu ve Yolculuğu

• İnsanlar Nasıl Satın Alıyorlar

• AIDA, 4A ve 5A Modelleri

• Farkındalıktan Savunuculuğa – Üç O Bölgesi

• Case Study 2   

4. Marka Yükümlülüğü İçin Omnichannel Pazarlama

•  Omnichannel Pazarlama ve Yükselişi

•  Adım adım İçerik Omnichannel Pazarlama  

5. Hizmet Ağırlıklı Pazarlama Mantığı

•  Hizmet Ağırlıklı Pazarlama vs. Ürün Ağırlıklı Pazarlama

•  Hizmet Ağırlıklı Pazarlama Mantığının Temelleri

•  Dijital Pazarlama ve Hizmet Ağırlıklı Pazarlama