PAZARLAMA 4.0

PAZARLAMA 4.0

AMAÇ

Pazarlamanın ilk aşaması olan Pazarlama 1.0 sanayi devriminde yeşerdi. Müşterilerin üreticiler üzerindeki etkisi zayıftı. Müşteri pasifti. Pazarlama 1.0, Henry Ford’un ‘siyah olmak kaydıyla istediğiniz rengi alabilirsiniz’ sözü ile bütünleşti. Hedef pazardaki talebi dikkate almaya gerek yoktu, dolayısıyla sadece ürünü satmaya odaklandı. Pazarlama 1.0, ürün merkezliydi. Zaman içerisinde, arz tarafında rekabet arttı, satıcı zayıflamaya başladı. Satın alma gücü artan müşteri güçlenmeye başladı. 

Web 2.0, bilgiye ulaşılabilirliği artırdı. Sorgulayan müşteri pazarlamayı dönüştürdü. Pazarlama 2.0 müşteri odaklıydı. Tek yönlü iletişim çift yönlü hale geldi. Bu dönemde müşterilerin ihtiyaçlarını ve isteklerini tespit etmek için pazar araştırmaları gelişti, 4P ve 4C yöntemleri kullanılmaya başlandı. Müşteri güçlendikçe, müşterinin aklına olduğu kadar duygularına da hitap etmek gerekiyordu. 
Pazarlama 3.0'da ilgi alanı bir bütün olarak insana doğru kaydı. Pazarlama 3.0 tüketiciyi zihin, kalp ve ruha sahip bir insan olarak ele almıştır. 

Pazarlama 4.0 ise müşterinin farkındalık düzeyinden çekicilik düzeyine, çekicilik düzeyinden sorma düzeyine, sorma düzeyinden eylem (satın alma) düzeyine ve eylem düzeyinden marka savunuculuğuna kadar uzanan ‘müşteri yolu’nun tamamını iyileştirmeye odaklıdır. Yataydır. Bu eğitimde katılımcıların Pazarlama 4.0 yöntemlerini içselleştirmeleri, kendi sektör ve iş kollarına uygulamaya başlamaları amaçlanmaktadır. 

İÇERİK
• ‘Paylaşım’ ekonomisi
• ‘Mekânsız‘ ekonomi
• ‘Hemen şimdi’ ekonomisi
• ‘Gelen talep üzerine’ ekonomisi
• ‘GİG’ ekonomisi
• İçerik pazarlaması
• Minyatürleşme
• Sektörler arasındaki sınırların silikleşmesi
• Uzun kuyruk hipotezi
• Otorite etkisinden F faktörüne geçiş
• Bağlanabilirliğin oyun değiştirici özelliği
• Kalabalığın bilgeliği
• Nesnelerin interneti ve erişilebilirlik
• Büyük veri ile kişiselleştirilmiş kampanyalar
• Marka pasifleri, marka destekçileri ve marka kötüleyenleri
• Kotler Yaklaşımı
   * Fikir payı için gençler
   * Pazar payı için kadınlar
   * Gönül payı için netandaşlar
   * Dört P yerine Dört C
• Borders ve Blockbuster vakaları
• ‘Müşteri hizmetleri’ yok, ‘İşbirliğine dayalı müşteri ilişkileri’ var
• Pazarlama 1.0: Ürün merkezli pazarlama
• Pazarlama 2.0: Tüketici merkezli pazarlama
• Pazarlama 3.0: İnsan merkezli pazarlama
• Pazarlama 4.0: Marka savunuculuğu oranını artırmaya yönelik pazarlama
• Pazarlamada;
   * Dışlayıcıdan kapsayıcıya
   * Dikeyden yataya
   * Bireyselden sosyale
• Müşteri yolunda yürüyüş
   * Farkındalık
   * Çekicilik
   * Sorma
   * Eylem 
   * Savunma
• Pazarlama verimliliği
   * Satın alma eylemi oranı (PAR)
   * Marka savunuculuğu oranı (BAR)
• Pürüzsüz deneyim tasarımı
• Sektör Arketipini Belirleme
   * Kapı topuzu
   * Kırmızı balık
   * Trompet
   * Huni
   * Papyon
• Şimdi ekonomisinde mobil ticaret
• Offline webrooming
• Online showrooming
• Büyük veri analitiği ile omnichannel pazarlaması
• ‘Katılım’ pazarlaması
• ‘Vay Be’ dedirtebilmek
• Uygulamalar