PERFORMANS YARATAN GERİ BİLDİRİM

PERFORMANS YARATAN GERİ BİLDİRİM

AMAÇ

Geri bildirimin verilmesindeki etkinlik; kullanılan dil kalıbı, geri bildirimin verildiği zaman, uygulanan yöntem ve geri bildirimin verilme aracına bağlıdır. Bu dört aracı etkin olarak kullanmamak, kişinin bireysel barajlarına bağlıdır. Pozitif performans yaratmak için verilen geri bildirim eğitimi takımın etkin performansa odaklanmasını ve kişilerin bireysel farkındalığını amaçlar.

İÇERİK
• Takım arkadaşım ve iş arkadaşım
• Değer ve metaprogram
• İlişki yönetiminde pozitif ortak dil yaratmak
• Ölçümlediğimiz yetkinliklerin analizi ve sentezi
• Geri bildirim nedir?
• Davranış boyutunda geri bildirim / kimlik boyutunda geri bildirim
• Geri bildirim vermek ve almak
• İletişimde ve ilişkide çatışma neden yaşanır ?
• Gizli mesajları almak ve vermemek
• Sonuç odaklı toplantı yapmak