POZİTİF DÜŞÜNCE İLE ETKİLİ İLETİŞİM

POZİTİF DÜŞÜNCE İLE ETKİLİ İLETİŞİM

AMAÇ
Salt iletişim dışında Etkili iletişim kurabilmek günlük ve profesyonel hayatımızın vazgeçilmez bir unsurudur. Sağlıklı ve güçlü ilişkiler kurabilmek iletişimi pozitif düşünce sistemi çerçevesinde gerçekleştirmek ile mümkündür. Pozitif düşünce sistemini anlamak için kişisel gelişim yapı taşlarından olan İnsanın Temel Amacı, Sevgi ve Motivasyon kavramları üzerinde durularak örnekler eşliğinde insan ilişkilerinde başarılı olabilmenin farkındalığını sağlamayı amaçlayan bir kişisel gelişim eğitimidir. 

İÇERİK
• Beynimizin algılama süreci
• Pozitif düşünce kavramı
• İnsanın temel amacı
• Sevgi
• Motivasyon
• Pozitif düşünceye yönelme önerileri