PROBLEM ÇÖZME TEKNİKLERİ

PROBLEM ÇÖZME TEKNİKLERİ

AMAÇ
Eğitimde katılımcıların karşılaştıkları problemleri doğru tanımlayarak, sistematik ve sistematik olmayan yaklaşımlar ile çözüm üretmeleri amaçlanmaktadır.

Konu teorik olarak işlenirken, aynı zamanda mevcut bir problem üzerinden atölye çalışması olarak düzenlenmektedir.

“Problemler, onların doğmalarına neden olan düşünce sistemleriyle çözülemezler.” Einstein. 

İÇERİK
• Problem tanımlama
   * Problem nedir, nasıl tanımlanır?
• Bilgi toplama ve analiz
   * Beyin fırtınası
   * Balık lılçığı
   * Pareto analizi
   * Kök neden analizi
• Alternatif çözümler bulmak
   * Fayda - maliyet ve en iyi çözüm yolunu bulmak
• Çözümün uygulaması
   * Uygulamaya almak ve kontrol süreci