PROFESSIONAL CONDUCT 

PROFESSIONAL CONDUCT 

İş Dünyasında Kazanan Düşünce, Yaklaşım ve Davranışlar

AMAÇ
Eğitim, katılımcının "Kazanan Davranış"ı uygulayabilmesinin önündeki bariyerleri tanımasını, irdelemesini ve ortadan kaldırmasını amaçlamaktadır. Eğitimde katılımcıların 3 ana noktada gelişim göstermeleri hedeflenmektedir:

1. İş dünyasında karşılaşacağı problemlere daha hazır olmak
2. Hedef, performans yönetimi ve verimlilik açısından zengin bakış açısı elde etmek
3. Takımdaşlık ve etkileşim dinamiklerinin ilkeleri benimsemek

Bu sayede katılımcılar “kendileriyle”, “işleriyle” ve “ekip arkadaşlarıyla” olan ilişkilerini tekrar gözden geçirip yapılandırmak için gerekli farkındalığa ve donanıma ulaşacaktır. 

Geleceğini planlamakta ve doğru bir strateji oluşturmakta zorlanan herkes bu eğitime katılabilir. 

Eğitim 3 hipotezden oluşmaktadır. 
Hipotez 1: Professional Conduct vizyonuna uygun davranabilmek için, ihtiyacın ortaya çıktığı andan önce hazırlanmaya başlamak gerekir.
Hipotez 2: Anlık doğru davranış için, bütün çelişkilerden kurtulmuş olmak gerekir.
Hipotez 3: Çelişkilerin büyük bir kısmı uzun vadeli süreçler sonunda oluşur. Yapısaldır.

İÇERİK
• Professional Conduct vizyonu: Kazanan davranış 
• Bir "sonuç" olarak ben: toplum, çevre ve kişisel kararların "ben’in oluşumundaki etkisi
• Donanım: Analitik zeka, duygusal zekâ ve sosyal zeka
• Kişisel marka yönetimi: Artık herkes CEO
• Zaman yönetimi, delegasyon ve performans yönetimi
• OKR (Objective & Key Result)  sistemi ile geleceği planlama
• Sosyal bilim teorileri ışığı altında ilişkiler ve iletişim
• Sözlü ve sözsüz iletişim: Mikro kaşıntılar, yüz ifadeleri, beden dili, ileri bildirim, kriz yönetimi ve güvenli davranış
• Ekip içi iletişim, etkileşim ve şeffaflık