PROJE FİNANSMANI

PROJE FİNANSMANI

AMAÇ

Proje finansmanı danışmanlığı hizmeti kapsamında şirketlerin yatırım projelerini dinamik yapılı finansal modellerimizle çeşitli senaryolara göre inceliyoruz. Riskleri ölçümlüyoruz, tespit edilen risklerin yönetimini sağlıyoruz. Yatırım projesinin finansal açıdan kurgusunu yaptıktan sonra hem öz kaynak yatırımcılarına hem de kreditörlere sunulabilecek geniş kapsamlı rapor hazırlıyoruz.

Hazırladığımız raporda, projenin çoklu senaryoya dayalı finansal modeli, risk ölçümleri ve yönetimi, projenin dayanıklılık testi, optimum sermaye yapısı, projenin nakit akışına uygun geri ödeme planı, ölçek analizi, iç verimlilik oranı, proje geri ödeme süresi, proje değeri, kredi süresi karşılama oranı, hassasiyet ve senaryo analizleri de dahil olacak şekilde projenin tüm detayları yer almaktadır. 

• Finansal modelleme 
• Proje varsayımları 
• ​​​​​​​Gelir ve nakit akışı tablosu
• ​​​​​​​Yatırım harcamaları (CAPEX) ve operasyonel harcamalar (OPEX) tablosu
• ​​​​​​​Kredi geri ödeme tablosu
• ​​​​​​​Serbest nakit akımı (fcf) tablosu
• ​​​​​​​Amortisman tablosu
• ​​​​​​​Proje parametreleri
• ​​​​​​​Proje safhaları
• ​​​​​​​Değerleme yöntemleri 
• ​​​​​​​Ölçek analizi ve stres testi
• ​​​​​​​Senaryo ve hassasiyet analizleri
• ​​​​​​​İç verim oranı
• ​​​​​​​Proje ağırlıklı ortalama sermaye maliyeti (WACC)
• ​​​​​​​Risk analiz
• ​​​​​​​Risk yönetimi (forward, futures, swap gibi türev ürünlerin kullanımı) 
• ​​​​​​​Borç servis karşılama oranı
• ​​​​​​​Kredi ömrü karşılama oranı
• ​​​​​​​Proje ömrü karşılama oranı
• ​​​​​​​Raporun hazırlanması