RAPORLAMA TEKNİKLERİ EĞİTİMİ

RAPORLAMA TEKNİKLERİ EĞİTİMİ

Raporlama Teknikleri Eğitimi yazılı iletişim teknikleri ile birlikte, raporlamada sonuç odaklılık yetkinliklerini geliştirmek üzere tasarlanmıştır. Rapor yazma ve rapor sunma iş hayatında kişisel başarıyı da takım başarısını da doğrudan etkiler. Raporlama eğitimi kurumlar tarafından, rapor yazma eğitimi veya rapor yazma teknikleri eğitimi veya rapor yazım teknikleri olarak da bilinmektedir. Rapor yazma eğitimi içeriğinde, rapor yazma teknikleri ve raporun hedef kitlesinin ihtiyaçlarının anlaşılması ana konulardır. Rapor yazım teknikleri aşamasına gelmeden önce kullanılan raporlama programları (MS Office vb.) kullanımına ilişkin detaylar içeriğe dahil değildir.

RAPORLAMA TEKNİKLERİ EĞİTİMİ İÇERİĞİ:

• Raporların iş yaşamındaki önemi

• Verilerden rapor yazma ve sunmaya geçiş

• Rapor yazım teknikleri

• Raporlama süreci

• Rapor çeşitleri

• Raporun bölümleri Rapor Oluşturma

• Raporun nitelikleri

• Raporlama teknikleri

• Rapor yazma

• Rapor sunma Raporlama Sorunları

• Raporlamada yapılan hatalar

• Raporlama formatları

• Raporlamanın yönü ve içeriği

• Mevcut sistemin incelenmesi

• Raporlama akışının belirlenmesi

• Raporlama sisteminin tasarlanması ve kurulması

• Takip sistemini oluşturma

• Gözden geçirme ve geliştirme Raporlamada Kurumsal İmajın Yansıtılması

• Yazılı iletişim teknikleri

• Yazılı iletişimde görsel kurallar

• Raporlamada ifade ve anlatım bozuklukları

• Rapor yazım teknikleri açısından hedef odaklılık

• Hedef kitleye uygun raporlama teknikleri