SATIŞ EKOSİSTEMİ

SATIŞ EKOSİSTEMİ

AMAÇ

“Yumuşaklık sertliğe, dirençsizlik kuvvete karşı zafer kazanır. Biçim alabilen şeyler, sert olan şeylerden üstündür. Denetimin özü, var olan her şeyle birlikte akıp onlara uyum sağlamaktan geçer” diyor ünlü filozof Lao-Tzu.

Satış dünyası bir ekosistemdir. Bu ekolojik sistem, kopmaz bir bağ ile birbirine bağlanmış ve sürekli etkileşim içinde olan unsurlardan oluşur. Satışçılar, müşteriler, rakipler, ürün, istatistikler, psikoloji, ekonomi bu unsurların bir kısmıdır; şüphesiz ki ekosistemi oluşturan daha onlarca unsur bulunur. Satış profesyoneli, satış ekosistemini oluşturan unsurların birçoğunu değiştiremez; bu nedenle hayatta kalmak ve başarıya ulaşmak için bu unsurlara uyum sağlamak durumundadır.

Bu eğitime katılanlar satış mesleğinde karşılaşacakları ancak değiştiremeyecekleri unsurları ve bu unsurlara nasıl uyum sağlayacaklarını öğrenirler. Böylece etkili olabilecekleri konulara odaklanmaları, daha verimli çalışmaları mümkün olur. “Satış Ekosistemi” eğitimi, rol çalışmaları ve talebe göre eğitim sonrasında rehberlik hizmeti ile desteklenmektedir. Her seviyedeki satış profesyoneli, satış ekibinin üst sıra yöneticileri ile mikro ve KOBİ ölçekli girişimciler için tasarlanmıştır. 

İÇERİK
• Satış adımları ve dönüşüm oranları
• Büyük sayılar kanunu
• Proaktif – reaktif satış farkı
• Çağdaş satışın odağı
• Çözüm odaklı fayda satışı