SAYILARIN ŞİFRESİ: EKONOMETRİK MODELLEME TEKNİKLERİ

SAYILARIN ŞİFRESİ: EKONOMETRİK MODELLEME TEKNİKLERİ

AMAÇ
Yaşınız, eğitim durumunuz, sosyo-kültürel ve demografik özellikleriniz düşünüldüğünde, maaşınız ne kadar olmalı? 
Ülkelerin hangi özellikleri, onların COVID-19 krizinden daha az veya daha fazla etkilenmesine sebep oldu? 
Markanızın içinde bulunduğu pazarın önümüzdeki ay büyüme veya küçülme ihtimali kaçtır?

İstatistik, hepimizi korkutan bir bilim…

Eğer siz de bu bilimle tanışmak istiyor ama isminden korkuyorsanız, bu eğitim tam size göre.

Karmaşık istatistiki kavramları, amacı ve mantığıyla birlikte basitçe anlatan ve size de uygulama şansı veren bu eğitimde değişkenler arasındaki ilişkiyi rakamsal olarak ölçebilecek, sebep sonuç ilişkileri kurabilecek ve geleceği tahminleyebileceksiniz.

Günümüzde yapay zeka algoritmaları gitgide daha fazla noktada kaşımıza çıkıyor. Yapay zeka algoritmaları ise en temelinde istatistiki modelleme tekniklerine dayanıyor. Çok yakın gelecekte bu modelleme tekniklerini bilmemek ve temel tahminleme araçlarını kullanamamak, bugün bilgisayar kullanamamak ile bir tutulacak.

İÇERİK
• İstatistikle ilgili temel kavramlar
• İstatistiki anlamlılık
• Korelasyon ve regresyon analizleri
• Zaman serileri
• Panel data analizleri
• Uygulamalı örnekler