SİMÜLASYON ORTAMINDA FİNANSAL ANALİZ, RİSK VE BİLANÇO YÖNETİMİ

SİMÜLASYON ORTAMINDA FİNANSAL ANALİZ, RİSK VE BİLANÇO YÖNETİMİ

AMAÇ

Bankacılara, simülasyona dayalı öğrenme deneyimi sunuyoruz. Kendi yazılım ekibimiz tarafından geliştirilmiş olan simülasyon, gerçek piyasa şartlarını taklit ederek katılımcılara türev ürünler ile bilanço riski yönetme kararlarını uygulamalı olarak verebilecekleri eşsiz bir deneyim sunuyor.

İÇERİK
• Temel Finansal Tablolar
   * Mali tabloların genel özellikleri
   * Bilanço
   * İki boyutlu bilançodan üç boyutlu bilançoya geçiş
   * Gelir tablosu
   * Karlılığa alternatif bakışlar
   * Net işletme sermayesinin önemi
   * Ağırlıklı ortalama sermaye maliyeti kavramı
   * Nakit akımı 
   * Örnek uygulamalar
   * Bilançoyu etkileyen şirket süreçleri (bilanço sonuçtur)
   * SİMÜLASYON BÖLÜMÜ

• Mali Analiz Teknikleri 
   * Mali analiz teknikleri
   * ROE
   * ROI
   * Karşılaştırmalı analizler
   * Dikey analizler
   * DuPont Analizi 
   * Likidite oranları
   * Finansal yapı oranları
   * Faaliyet verimliliği oranları
   * Karlılık oranları
   * Büyüme oranları
   * Oran analizlerinde sektör ortalamaları
   * Örnek uygulamalar
   * SİMÜLASYON BÖLÜMÜ

• Risk ve Belirsizlik
   * Risk ölçümü
   * Fiyat riski
   * Faiz riski
   * Kur riski
   * Vade riski
   * Risk yönetimi
   * Spekülasyon ve hedge
   * Döviz bilançosu hazırlama
   * Döviz forward sözleşmelerinin kullanımı
   * Döviz opsiyon sözleşmelerinin kullanımı
   * Döviz vadeli sözleşmelerinin kullanımı (en esnek ve uygun olan)
   * Türev ürünlerin fiyatlaması 
   * Kurda başabaş noktası hesaplama
   * Düzenli nakit akımlarının kur riskinden korunması (strip ve stack korunma)
   * SİMÜLASYON BÖLÜMÜ

• Temel Piyasa Kavramları
   * Pozisyon yönleri (long-short)
   * Fiyat ve değer farkı
   * Kaldıraç
   * Alternatif maliyet
   * Döviz sepeti
   * Reel getiri
   * Tahvil ve bono piyasası
   * Eurobond piyasası ve fiyatlamaları
   * Konvertible para, rezerv para
   * Kredi derecelendirme kuruluşları
   * Temel ekonomik büyüklükler
   * Soğuk ve sıcak para
   * SİMÜLASYON BÖLÜMÜ

• Temel Makroekonomi Kavramları
   * Büyüme-resesyon-stagnasyon-depresyon
   * Enflasyon-dezenflasyon-deflasyon-stagflasyon-slumpflasyon
   * Şirket politikaları için ekosistem analizi
   * GSYH ve kişi başına GSYH
   * Ekonomi yönetimi 
   * Para ve maliye politikası
   * Ekosisteme göre şirket stratejilerinin şekillendirilmesi
   * SİMÜLASYON BÖLÜMÜ

• Ulusal ve Uluslararası Göstergeler ve Bilançoya Etkileri
   * CDS-VIX-DTH
   * Önemli yurt dışı ekonomik veriler
   * PMI endeksleri
   * Gösterge faiz
   * Mevcut ya da yeni dış pazar için ekosistem analizi
   * Pariteler
   * Finansal piyasa araçları
   * SİMÜLASYON BÖLÜMÜ

• Piyasa Şartları ve Şirket Bilançosu Etkileşimi
   * Bilançoyu saat yönünde çevirme
   * Bilançoyu saat yönünde çevirme
   * Risklerin bütünlüklü olarak yönetimi
   * SİMÜLASYON BÖLÜMÜ