ŞİRKET DEĞERLEME DANIŞMANLIĞI

ŞİRKET DEĞERLEME DANIŞMANLIĞI

AMAÇ

Akademi; şirket satın alınması, şirket satılması veya şirket birleşmesi süreçlerinde referans olarak kabul edilecek şirket değerinin tespit edilmesi alanında danışmanlık hizmeti vermektedir. Yeni yatırım planlanması ve fizibilite çalışmaları, finansal modelleme, kritik karar süreçleri, stratejik ortaklık çalışmaları ve yeniden yapılandırma faaliyetlerinde de şirket değerinin belirlenmesine ihtiyaç duyulmaktadır. Akademi; evrensel standartlara uygun, objektif ve güvenilir şirket değerleme yapma konusunda derin uzmanlığa sahiptir. Değerlemede genel kabul görmüş yöntemler şirketin faaliyet gösterdiği sektör ve şirketin iş modelindeki farklılıklara göre uyarlanmaktadır. Ayrıca maddi olmayan duran varlıkların üç farklı yönteme göre (piyasa, gelir ve maliyet tabanlı) değerlemesi hizmeti de verilmektedir. Şirket değerini yükseltmeye yönelik önerilerin paylaşılması da şirket değerleme danışmanlığı hizmetinin içerisinde bulunmaktadır. Danışmanlık hizmetinin sonunda geniş kapsamlı şirket değerleme raporu hazırlanmaktadır. 

• Şirket değerini etkileyen faktörler
• Marka, kontrat ve müşteri portföyü gibi maddi olmayan varlıkların değerlemesi
• ​​​​​​​Şirket değerini artırmaya yönelik öneriler
• ​​​​​​​Satın alma ve birleşme süreçlerinin yönetimi
• ​​​​​​​Finansal gözden geçirme (check-up)
• ​​​​​​​Net varlık yöntemi
• ​​​​​​​İndirgenmiş nakit akımı yöntemi
• ​​​​​​​Piyasa çarpanları yöntemi
• ​​​​​​​Satın alma fiyatının dağıtılması ve şerefiye tespiti
• ​​​​​​​Hassasiyet analizi
• ​​​​​​​​​​​​​​Şirket değerleme ve finansal gözden geçirme raporu