ŞİRKET YÖNETİMİ İÇİN MİNİ MBA PROGRAMI

ŞİRKET YÖNETİMİ İÇİN MİNİ MBA PROGRAMI

Danışmanlığını yaptığımız şirketlerin, temaları çok farklı olsa da konferanslarımıza gelen katılımcıların bizden en sık duyduğu sloganlardan biridir: ‘Dünün arkaik yöntemleri ile bugünü yönetenler yarın olmayacaklar.’  Yıllardır pratisyen olarak sahada alın ve akıl teri akıtan bir ekip olarak şirketlerimizin yedi temel alanda ciddi zayıflığı olduğunu gözlemliyoruz. 

1.  İş modeli dönüşümleri yönetimi, 
2. Risk yönetimi, 
3. Finansal yönetim, 
4. Yetenek ve insan kaynakları yönetimi, 
5. Vergi riski yönetimi, 
6. İhracat istihbaratı toplama ve işleme ve
7. Dijital dönüşüm yönetimi. 

Bu durum, toplam üretimin yüzde 90’ını gerçekleştirdiği için ekonomimizin belkemiği olan aile şirketlerinde daha da vahimleşiyor. Şirketlerimizin ortalama ömrünün dünyadaki muadillerinden çok daha kısa olduğunu biliyoruz. 

Türkiye’nin geleceğini şekillendirecek yöneticilerin işletme alanındaki altyapılarını güçlendirmek, yukarıdaki temel alanlardaki eksikliklerini gidermek, iş dünyasındaki dijital dönüşüme uyum sağlamalarını kolaylaştırmak, öğrendiklerini uygulayabilme   becerisi kazandırmak için yedi modülü olan ‘Şirket Yönetimi Mini MBA’ programını geliştirdik. Bilgiyi hap şeklinde sunduğumuz, nasıl uygulanabileceğini de örneklerle gösterdiğimiz bu programı hem çeşitli sektörlerdeki şirketlerde hem de birçok sanayi ve ticaret odası bünyesinde gerçekleştirdik, geri dönüşlerin çok olumlu olması bizi daha da heyecanlandırdı. Bilgenin dediği gibi,’ Bilgi güçtür, ya efendisi ya da kölesi olacağız’. Karar bizim. 

Mini MBA programının detaylarını aşağıda bulabilirsiniz.

MODÜL 1 - EKOSİSTEM ANALİZİ

• Ulusal ve Uluslararası Göstergeler
   * CDS
   * VIX
   * DTH
   * Önemli yurt dışı ekonomik veriler
   * ISM endeksleri
   * PMI endeksleri
   * PMI endekslerinin öncüsü
   * Gösterge faiz
   * TCMB ortalama fonlama maliyeti
   * Dış pazarlara yönelik ekosistem analizi
   * Mevduat ve kredi faizlerine yönelik göstergeler

• Temel Piyasa Kavramları
   * Pozisyon yönleri
   * Fiyat ve değer farkı 
   * Kaldıraç
   * Alternatif maliyet
   * Döviz sepeti
   * Reel getiri
   * Tahvil ve bono piyasası
   * Eurobond piyasası
   * Konvertible para, rezerv para
   * Kredi derecelendirme kuruluşları
   * Temel ekonomik büyüklükler
   * Soğuk ve sıcak para

• Temel Makroekonomi Kavramları
   * Büyüme-resesyon-stagnasyon-depresyon
   * Enflasyon-dezenflasyon-deflasyon-stagflasyon- slumpflasyon
   * GSYH ve kişi başına GSYH
   * Ekonomi yönetimi 
   * Para ve maliye politikası
   * Ekosisteme göre şirket stratejilerinin şekillendirilmesi

MODÜL 2 - BİLANÇO ÜZERİNDEN ŞİRKET YÖNETİMİ

• Temel Finansal Tablolar
   * Mali tabloların genel özellikleri
   * Bilanço
   * İki boyutlu bilançodan üç boyutlu bilançoya geçiş
   * Gelir tablosu
   * Kârlılığa alternatif bakışlar
   * Net işletme sermayesinin önemi
   * Ağırlıklı ortalama sermaye maliyeti kavramı
   * Nakit akımı 
   * Örnek uygulamalar
   * Bilançonun saat yönünde ya da saate ters yönde çevrilmesi
   * Bilançoyu etkileyen şirket süreçleri (bilanço sonuçtur)

• Finansal Check-Up ve Mali Analiz
   * Mali analiz teknikleri
   * ROE
   * ROI
   * Karşılaştırmalı analizler
   * Dikey analizler
   * DuPont analizi 
   * S skoru ve Z skoru
   * Likidite oranları
   * Finansal yapı oranları
   * Faaliyet verimliliği oranları
   * Karlılık oranları
   * Büyüme oranları
   * Oran analizlerinde sektör ortalamaları
   * Örnek uygulamalar

• Risk Yönetimi
    * Belirsizlik ve risk
    * Riskin yönü
    * Riskin ölçümü
    * Fiyat riski
    * Faiz riski
    * Kur riski
    * Vade riski
    * Risk yönetimi
    * Spekülasyon ve hedge

• Kur Riski Yönetimi
   * İçsel yöntemlerle kur riskinden korunma
   * Döviz forward sözleşmelerinin kullanımı
   * Döviz opsiyon sözleşmelerinin kullanımı
   * Döviz vadeli sözleşmelerinin kullanımı (en esnek ve uygun olan)
   * Türev ürünlerin fiyatlaması
   * Düzenli nakit akımlarının kur riskinden korunması (strip ve stack korunma)

MODÜL 3 - DÖNÜŞÜM YÖNETİMİ

• CAMELSC
   * Capital Adequacy – Sermaye yeterliliği
   * Asset Quality – Varlık kalitesi
   * Management Quality – Yönetim kalitesi
   * Earnings Quality – Karlılık kalitesi
   * Liquidity Management – Likidite yönetimi
   * Sensitivity – Risklere hassasiyet analizi
   * Compliance – “En iyi uygulamalara” uyumluluk

• Kurumsal Yönetim İlkeleri
   * Kurumsallaşma ve aile şirketlerinde kurumsallaşma
   * Kurumsal yönetim ilkeleri
   * Geometrik zekâ ve Matematik zekâ
   * Aşure modeli
   * Sahte eşitlik
   * Kıdeme ya da yaşa saygı ile performansa saygı
   * Halefiyet planlaması
   * Eltiler/Gelinler/Damatlar krizi
   * Ego savaşları
   * Şapkaların karmaşası
   * Bilen insan ve Bizden insan
   * ‘Evetçiler’in kararları
   * Beden büyümesi ve Beyin büyümesi
   * Karar sahibi ve sermaye sahibi
   * ‘Biz ve Onlar’ dinamiği ve ‘Kazan-Kaybet’ ilişkisi
   * Mayınlı alanlar
   * Devlet başa ya da kuzgun leşe
   * Nepotizm ve Meritokrasi
   * ‘Samurai dönemi’ bitmiştir
   * Yin veYang - İhtilaf yönetimi
   * Meleklerden faydalanmak ve Şeytanları susturmak
   * Safsatalar
   * Genelciler (her şeyin bir şeyi) ve Özelciler (bir şeyin her şeyi)
   * Yer çekimi ve Gök itimi
   * Bilirbilmezler
   * Deve dikeni

• Kurumsal Dönüşüm Yönetimi
   * Strateji oluşturma
   * Liderlik
   * Yönetim yaklaşımları
   * İnsan kaynakları yönetimi
   * Çatışma yönetimi
   * Vizyonun ve misyonun gözden geçirilmesi
   * Pazarlama ve marka stratejileri
   * Satış ve satın alma stratejileri

• Mavi Okyanus Stratejileri
   * Yok et, Yarat, Azalt, Yükselt
   * TOWS
   * Termodinamik yasaları ve dönüşüm yönetimi 
   * Açık inovasyon ortamı

MODÜL 4 - DİJİTALLEŞME ve 4.0 

• Yıkıcı İnovasyonlar
   * Son trendler
   * Dijitalleşme stratejisi 
   * Dijital dönüşüm ve inovasyon adımları
   * Girişimci organizasyon
   * İş modeli değişimi
   * İş süreçleri, dijital tedarik zinciri ve müşteri ilişkileri yönetimi

• Büyük Veri 
   * T-model bilgelik
   * Bulut bilişim
   * Veri, 21. yüzyılın petrolüdür
   * Bedava olan en pahalı olandır
   * Dijitizasyon
   * Dijital dönüşüm

• Nesnelerin İnterneti
   * IoT uygulama alanları
   * Protokolleri
   * Mimarisi
   * Çalışma mantığı 
   * Değer interneti

• Yapay zeka
   * Makine öğrenmesi
   * Derin öğrenme
   * Katmanlı üretim ve 3 boyutlu yazıcılar
   * Yapay zekâ ve başarılı uygulama örnekleri
   * Yapay zekanın iş süreçlerine etkisi
   * Sonsuz problem – Sonsuz kod
   * Makineler hayal kurabilir mi?

• Kripto Paralar
   * Elektronik dünyada “nakit”
   * Paranın tarihteki yolculuğu
   * Coin ve Token farkı
   * ICO, ITO, IEO
   * Kitle finansmanı
   * Yatay finansman
   * Dijital ödeme ve sadakat sistemleri

• GİG ekonomisi
   * Paylaşım ekonomisi
   * Platform ekonomisi
   * Sosyal kredi
   * Güven makinesi

• Blokzincir
   * Kısmi güven ve mutlak güven
   * Kurum kavramı
   * Blokzincir teknolojisi
   * Kriptoloji 
   * Hash
   * Blokzincir teknolojisinden etkilenecek alanlar
   * Blokzincir uygulamaları

MODÜL 5 - Nöro Pazarlama ve Pazarlama 4.0

Pazarlama 4.0

• Pazarlama 1.0: Ürün merkezli pazarlama
• Pazarlama 2.0: Tüketici merkezli pazarlama
• Pazarlama 3.0 İnsan merkezli pazarlama
• Pazarlama 4.0 Marka savunuculuğu oranını artırmaya yönelik pazarlama
• Pazarlamada; 
   * Dışlayıcıdan kapsayıcıya
   * Dikeyden yataya
   * Bireyselden sosyale
• Müşteri yolunda yürüyüş
   * Farkındalık
   * Çekicilik
   * Sorma
   * Eylem 
   * Savunma
• Pazarlama verimliliği
   * Satın alma eylemi oranı (PAR)
   * Marka savunuculuğu oranı (BAR)
• Pürüzsüz deneyim tasarımı
• Sektör arketipini belirleme
   * Kapı topuzu
   * Kırmızı balık
   * Trompet
   * Huni
   * Papyon
• Şimdi ekonomisinde mobil ticaret
• Offline web rooming
• Online showrooming
• Büyük veri analitiği ile omnichannel pazarlaması
• ‘Katılım’ pazarlaması
• ‘Vay be’ dedirtebilmek

Nöro Pazarlama
• Üç Beyin ve bir karar verici
   * Düşünen ‘yeni’ beyin
   * Hisseden ‘orta’ beyin 
   * Karar veren ‘eski’ beyin
• Geometrik ve matematik zekânın karar anına etkisi
• Hata yönetimi ve bilişsel önyargılar
• En yaygın bilişsel önyargılar
   * İnce dilimleme
   * İzafiyet
   * Bağlanma
   * Sıfır maliyet
   * Toplumsal normlar
   * Artan seçenekler
   * Zihinsel kısa yollar
   * Zihinsel önyargılar
   * Duygusal önyargılar
• Renklerin psikolojisi 
• Akılda kalıcılığın ‘U’ eğrisi
• Kayıp ve kazançların asimetrik etkisi
• ‘Biz ne söylüyoruz?’ – ‘Karşı taraf ne anlıyor?’
• Sistematik hatalar
• İknanın nörobilimi
• Beyin temelli ikna teorisi
• Eski beyni etkileyen altı uyarıcı
• Satın alma davranışını belirleyenler;
   * Korku
   * Sıkıntı
   * İhtiyaç
   * İstekler
   * Beğeniler
• Değer öneriniz nasıl olmalı?
• Hikâye bilimi
• İknanın yedi katalizörü
• Uygulamalar 

MODÜL 6 - DIŞ TİCARET

• İhracat yol haritası
• Hedef pazar araştırma ve istihbaratı
• Pazar araştırma yöntemleri ve araçları
• Rekabet istihbaratı ve rakip analizi
• Fiyat belirleme yöntemleri
• Dağıtım kanallarının oluşturulması
• Ürün-Pazar eşleştirmeleri
• Pazara giriş stratejisi
• Ürünün dünya üzerindeki ticaret hareketleri 
• Hedef ülkedeki potansiyel müşteriler
• Dağıtım ağına göre hedef müşteri
• Hedef müşteri ağırlık merkezi
• Bütünlüklü ihracat stratejisinin oluşturulması

MODÜL 7 - VERGİ PLANLAMASI VE VERGİ RİSKİ YÖNETİMİ

• Etkin vergi risk yönetimi ne sağlar?
   * Vergi planlamasında etkinlik
   * Vergi yükünüzü azaltmak
   * Vergi cezaları ile karşılaşmamak
   * Ödenmesi gerekenden fazla vergi ödememek
   * Vergi avantajlarından en etkin şekilde yararlanmak
   * Vergi avantajı içeren uygulamalarla mutlu çalışan, verimli iş ortamı oluşturmak
   * Belirsiz vergileme süreçlerinin önüne geçmek, öngörülebilirlik sağlamak
   * Daha etkin ve rasyonel nakit yönetimi oluşturmak
   * Rakiplerinize göre fiyat veya maliyet avantajı sağlamak
   * Vergi incelenmesine alınma riskini azaltmak, vergi denetim risk analizlerinde riskle mükellef grubuna girmemek
   * İtibar riski ile karşı karşıya kalmamak
   * İşletme yönetici ve diğer sorumluların hapis ve benzeri cezalarla muhatap olmaması

• Vergi riskleri neden önem kazandı?
Vergi riskleri ulusal ve uluslararası gelişmeler nedeniyle giderek artmaktadır
   * Karmaşık türev işlemler
   * Vergi idarelerinin diğer kamu kurum ve kuruluşları ile bilgi paylaşım imkânları
   * Vergi idarelerinin risk analiz sistemleri
   * Pek çok kurumdan elde edilen veriler
   * İşletmeler üzerinde yükümlülük türlerine sürekli yenilerinin eklenmesi
   * Vergi cezalarının ağırlaştırılması
   * Mevzuattaki sık değişiklikler ve mevzuatın karmaşık yapısı
   * Vergi idaresinin yorum değişikliği
   * Yargının içtihatları ve içtihattaki değişiklikler
   * İş ilişkilerindeki farklılaşma
   * Denetim kapasitesi ve sıklığı
   * Vergi denetiminin kalitesi
   * Sektöre yönelik riskler
   * İşletmelerin daha fazla düzenlemeye uyum sağlama zorunluluğu
   * Şubeleşme
   * Yurtdışı iştirakler
   * Muhasebe sistemleri
   * Finansal raporlama standartlarına uyum

• İşletme üst yöneticisi tarafından vergi riskleri ile ilgili cevaplanması gereken sorular?
   * Karşı karşıya olduğunuz işletmenize has risklerden haberdar mısınız?
   * Muhasebe sisteminiz güncel mi?
   * Muhasebe çalışanlarının konusunda yetkin kişiler mi?
   * Vergi biriminiz yetkin mi?
   * Vergi mevzuatını takip, yorum ve mevzuatın doğru uygulanmasında ne durumdasınız?
   * Vergi mevzuatındaki değişikliklerin işletmeniz üzerindeki muhtemel etkilerini değerlendirebiliyor musunuz?
   * İşletmenize özel vergi risklerine yönelik sistematik risk değerlendirmesi veya başka bir deyişle vergi check-up’ı yaptırdınız mı?
   * Önemli işlem ve operasyonlar öncesi işlem veya operasyonun vergisel boyutunun analizi yapılıyor mu?
   * Beyan ve bildirimleriniz zamanında ve usulüne uygun yapılıyor mu?
   * Tedarikçilerinizi tanıyor musunuz? 
   * Vergi inceleme süreç yönetim planınız var mı?
   * Vergi afları veya matrah artırım uygulamalarına ilişkin işletme stratejiniz, fayda maliyet analiz çalışmanız var mı?
   * Ödemeniz gerekenden fazla vergi ödüyor olabilir misiniz?
   * Vergi planlaması imkânlarından yararlanıyor musunuz?
   * Vergi indirim, muafiyet ve istisnalarını uygun şekilde kullanabiliyor musunuz?
   * İşletmeniz departmanları ile muhasebe ve vergi birimleri arasında, özellikle işlem öncesi, sıkı entegrasyon oluşturuldu mu?
   * Vergi uyuşmazlıkları durumunda atılacak adımlar konusunda bir acil eylem planınız var mı?
   * Süreler ve cevaplar, tutanaklar, savunmalar konusunda yetkin bir ekibiniz var mı?