STOK YÖNETİMİ DANIŞMANLIĞI

STOK YÖNETİMİ DANIŞMANLIĞI

AMAÇ

Dijital dönüşümün eski iş yapış şekillerini yerle yeksan ettiği bir dönemdeyiz. Firmaların yeni dünya düzeninde rekabet edebilmeleri için net işletme sermayelerini çok iyi yönetmeleri gerekiyor. Net işletme sermayesinin en belirleyici bileşeni de stokta kalma süresidir. Stok tutma maliyetleri ile yok satma arasındaki ekonomik dengeyi gözetme üzerine kurulu arkaik ‘klasik’ stok yönetimleri ile stokta kalma süresini düşürebilmek artık mümkün değil. Stokları sayarak, kontrol ederek, depoya gelmiş ve depodan çıkmış ürünlerin stok devir hızını hesaplayarak, şirket hedeflerini bunlar üzerinden belirleyerek stok yönetimi yapma dönemi bitti. 

Zaman, stok yönetimi değil, stok devrimi yapmayı gerektiriyor. Bunun için de ‘modern’ stok yönetimini benimsemek ve tedarik zincirinde değer yaratma anlayışı ile çalışmak şart oldu. Artık, depodaki stoklara odaklanmak yerine üretim öncesi tedarik ile tüketim arasındaki süreçlerin tamamının verimli bir şekilde yönetilmesi gerekiyor. ‘Gelen talep üzerine’ (on-demand) ekonomisine ayak uyduramayan firmaların rekabet edebilmesi imkansız hale gelecek. Teknolojinin gelişmesi ile birlikte stok yönetimi süreçlerinde önemli dönüşümler gerçekleşiyor. ‘En iyi uygulamalara’ sahip olan şirketlerin en önemli ortak noktası stok yönetimlerini geliştirmek ve daha verimli hale getirebilmek için bilgi sistemlerini yoğun olarak kullanmalarıdır. Başarılı bir stok yönetimi için, tedarikçilerin ve müşterilerin de aynı sistemlerle donatılmış olması gerekiyor.

Stok yönetimi danışmanlığımızın amacı satış kaybına veya müşteri memnuniyetsizliğine yol açmayacak şekilde en az stok tutarak işletme sermayesi ihtiyacınızı azaltmaktır. Unutmayalım ki şirketin değeri çok şeye sahip olacak şekilde değil az şeye ihtiyaç duyacak şekilde tasarlandığında artar. 

• Ekonomik sipariş adedi (EOQ)
• Bekleme maliyeti
• Lead time-termin süresi
• ​​​​​​​Taşıma maliyeti
• ​​​​​​​Barcode sistemi
• ​​​​​​​Depo yerleşimi
• ​​​​​​​Robotik sistemler
• ​​​​​​​Önerilen satınalma listesi
• ​​​​​​​Yönetim raporları
• ​​​​​​​Tam zamanında üretim.
• ​​​​​​​CAD CAM sistemleri
• ​​​​​​​KANBAN sistemi
• ​​​​​​​Software 
• ​​​​​​​Tedarik zincirinde kalite kontrol