STRATEJİK DÜŞÜNME VE STRATEJİK YÖNETİM

STRATEJİK DÜŞÜNME VE STRATEJİK YÖNETİM

Eğitmen: BURAK KÖSEOĞLU

Hedef Kitle:  İç eğitmen ya da profesyonel eğitmen olarak rol alan herkes

Süre: 2 Gün

AMAÇ 
Bu eğitimde katılımcıların:
• Hedef ve hedefe giden yollar
• Stratejik Yönetim kavramı
• Vizyon ve Misyon Oluşturma
• Stratejik yönetim formulu
• Analiz Et
• Formüle Et
• İcra Et
• Stratejik Planlama İçin Yol haritası
• Dış Dünyayı Analiz Edebilmek
• İç Dünyayı Analiz Edebilmek
• Stratejik Analiz Araçları
   * Swot
   * Pareto
   * Portföy Analizi
   * Delphi Analizi
   * Q-Sort Analizi
   * Arama Konferansı
   * Risk Analizi
• Strateji Formulasyon Araçları
• Organizasyonel Sistem Modeli
• Stratejinin İcrasında Balance Score Card yaklaşımı
• Stratejik Hedefler Oluşturma ve Taktikler
• Ekiplerin Stratejiye Hizalanması ve Stratejiye Liderlik konularında farkındalıkları hedeflenmektedir.