STRATEJİK MÜŞTERİ YÖNETİMİ

STRATEJİK MÜŞTERİ YÖNETİMİ

Bu eğitimin amacı, katılımcılara stratejik müşteri yönetiminin (Key Account Management) temel prensiplerini ve en iyi uygulamalarını öğretmektir. Eğitim boyunca, katılımcılar, stratejik müşterileri tanımlamayı, bu müşterilerle etkili bir şekilde iletişim kurmayı ve onlarla uzun vadeli, karşılıklı fayda sağlayan ilişkiler geliştirmeyi öğreneceklerdir. Stratejik Müşteri Yönetimi Eğitimi, şirketlerin en değerli müşterileriyle olan ilişkilerini derinleştirmelerine ve bu ilişkilerden maksimum değeri elde etmelerine yardımcı olmayı amaçlamaktadır. Katılımcılar, anahtar müşterileri tanımlama ve segmentasyon stratejileri, etkili müşteri planlama ve yönetim teknikleri, çapraz ve derin satış stratejileri ve müşteri ilişkilerini koruma ve genişletme taktikleri konusunda uygulamalarla bilgi ve beceri kazanacaklardır. Eğitim sonunda, katılımcılar, şirketlerinin en değerli müşterilerine daha etkili bir şekilde hizmet verme ve bu müşterilerle daha güçlü, daha karlı ilişkiler kurma konusunda donanımlı olacaklardır. Bu, hem şirketlerin müşteri memnuniyetini ve sadakatini artırmasına hem de satış ve kârlılık hedeflerine ulaşmasına yardımcı olacaktır.

Müşteriyi Tanıyoruz Diyebilmek İçin Neleri Bilmemiz Gerekiyor?

Müşterinin SWOT analizi

SWOT Analizine Göre Şirketimizin Farklı Fayda/ Özel Değer Önerilerini Belirlemek

Müşteri Gözünde Değer Önerilerimizi Değerlendirme

Şirketimizle Müşterimiz Arasında İletişim Matrisi ve Aksiyon Kararları

Değer Önerilerimizin SPIN Tekniğiyle Fayda Sunumları