STRATEJİK YÖNETİMİN TEMELLERİ

STRATEJİK YÖNETİMİN TEMELLERİ

Stratejik yönetim, hızlı değişen koşulların olduğu günümüzde organizasyonunuzun hedeflerine ulaşabilmesi için doğru stratejiler geliştirmenizi, bu stratejileri etkin bir şekilde uygulamanızı ve sonuçlarını değerlendirerek hedefinize doğru gidip gitmediğinizi belirlemenizi sağlayan yönetim sürecidir. Stratejik yönetim kendinize devamlı olarak “Doğru şeyi mi yapıyoruz?” sorusunu sormanızı sağlar. Geleceğe odaklıdır. Amaç, değer oluşturan değişimin anahtarı olan strateji oluşturmanın yol haritasını katılımcılara sunmaktır. Güncel vakaların analiz edilerek, örnek olayların incelenerek tespitlerin yapıldığı edinilen bilgilerin stratejik öngörülerle, grup çalışmalarında geliştirildiği bu programda; -Stratejinin ve Stratejik Yönetimin sürecinin temellerinin, -Stratejik Analiz Yaklaşımı esaslarının, -Stratejilerin formülasyonu ve gerçekleştirilmesi süreçlerinin, -Sürdürülebilir rekabet avantajı ve stratejik bir bakış açısının Bireysel ve teknoloji odaklı innovasyon ve strateji geliştirmenin incelikleriyle birlikte katılımcılara kazandırılması ve stratejik düşünmedeki yeni rotalarla katılımcılara yeni yetkinlikler kazandırılması hedeflenmektedir.

İÇERİK Strateji Kavramı ve Evrimi SUN TZU: Savaş, Strateji ve Günümüz İş Dünyası Stratejinin Başarıdaki Rolü ve Karakteristik Özellikleri

Vaka Analizi: Alex Ferguson Stratejinin 5P’si İşbirlikçi Strateji İş Stratejisi Firma Stratejisi Belirlemenin Esasları Örnek Strateji İncelemesi: Apple Computer, Inc Stratejinin Oynadığı Roller

Strateji Kimin Kazancına Öncelik Verir?

Kar ve Amaç Grup Çalışması: Google’ın Stratejik Planı Bilgi kullanıcıları

Stratejinin Formüle Edilmesinde Kaynaklar ve Yetkinlikler

Porter’ın Değer Zinciri Analizi Vaka Analizi: Otomobil Endüstrisi Rekabet Üstünlüğünün Kaynakları, Doğuşu ve Sürdürülmesi

Farklılaştırma ve Maliyet Üstünlüğü Stratejileri Grup Çalışması: Starbucks’ı Kurtarmak Endüstri Yaşam Döngüsü Vaka Analizi: Kişisel Bilgisayarların Evrimi ve Strateji Senaryo Planlama ve Kullanma

Teknoloji Temelli Endüstriler ve Yenilikten Faydalanma Stratejileri

Vaka Analizi: IBM ve Cisco Systems, Kuluçka Yeniliği

Kurumsal Stratejiler: Çeşitlendirme ve Dikey Entegrasyon Örnek İnceleme: Walt Disney Company, Çeşitlendirme Küresel Stratejiler: Firma Yabancı Pazarlara Nasıl Girmelidir?

Vaka Analizi: IKEA’nın İsveçli Olmasının Önemi Var mı?

Stratejiyi Gerçekleştirmek ve Kurumsal Tasarım Stratejik Yönetim Sistemleri ve Kurum Kültürü

Stratejik Yönetim ve Düşünmede Yeni Rotalar,

Son Eğilimler