TEMEL FİNANS MATEMATİĞİ ve DEĞERLEME YÖNTEMLERİ

TEMEL FİNANS MATEMATİĞİ ve DEĞERLEME YÖNTEMLERİ


Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı
Türev Araçlar Lisansı
Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı
Kredi Derecelendirme Lisansı
DERS KODU:1009

AMAÇ

Eğitimin amacı; katılımcılara finans matematiği ve değerleme yöntemlerine ilişkin kritik yetkinlikleri kazandırmak ve bunları Sermaye Piyasası Faaliyetleri Lisanslama Sınavları’nda kullanmasını sağlamaktır. 

İÇERİK
• Paranın zaman değeri ve faiz hesaplamaları
• Getiri ve risk
• Portföy teorisi
• Varlık fiyatlama modelleri
   * Finansal varlıkları fiyatlama modeli
   * Arbitraj fiyatlama modeli
   * Diğer modeller
• Temel analiz
• Teknik analiz
• Sermaye piyasası araçlarının değerlemesi
• Portföy performans ölçüm teknikleri