TEMEL HUKUK BİLGİSİ

TEMEL HUKUK BİLGİSİ

AMAÇ

Bu eğitimde hukukun örgütsel ve mevzuat bakımından yapısının anlaşılması, temel hukuk kavramlarının ve hukukun işleyişinin ele alınması hedeflenmektedir. 

Bu kapsamda hukuk kurallarının türleri, bir işletme için gereksinim duyulan ve sık uygulama alanı bulan başlıklara öncelik verilerek örneklerle değerlendirilir.

Eğitime katılanlara hem gündelik hayatlarında hem de profesyonel faaliyetlerini yaparken hukuki konulara dair basit analiz ve değerlendirmeleri bir hukukçuya gereksinim duymadan yapabilme yetkinliğinin kazandırılması hedeflenmektedir. 
 
İÇERİK

• Hukuk kavramı, dalları, hak kavramı ve türleri
• Hukukun örgütsel ve mevzuat bakımdan yapısı ve işleyişi
• Güncelik hayatta ve profesyonel hayatta en sık karşılaşılan hukuki konulara dair güncel temel bilgiler
• Örnek olay ve dava incelemeleri
• Sözleşme kavramı ve sözleşme süreçleri, sözleşme okuma ve anlama teknikleri