TİCARET HUKUKU & START-UP HUKUKU

TİCARET HUKUKU & START-UP HUKUKU

AMAÇ

Bu eğitimde özel hukukun uygulamada en çok karşımıza çıkan alanlarından işletme hukuku ve şirketler hukuku kurallarının girişimciler, yöneticiler ve yatırımcılar için basit ve kolaylıkla akılda kalır bir şekilde anlatılması amaçlanmaktadır. 
 
Ayrıca uygulamada en çok karşılaşılan basit hukuki hataların pratik hukuki çözümlerinin paylaşılması hedeflenmektedir. 
 
Orta ve üst düzey yöneticiler, şirket sahipleri, aile şirketleri, girişimciler veya proje ortakları için işletme, şirketler ve girişimcilik hukukunun en önemli konu, kavram ve başlıklarının aktarılması da amaçlanmaktadır.

İÇERİK

• Tacir, ticari işletme ve şirket kavramları & maddi – maddi olmayan unsurları
• Girişimcilik hukuku
• Şirketleşme süreçleri
• Sermayenin temini, kullanılması ve yönetimi
• İşletme hukuku
• Şirketler hukuku
• Ortaklık hukuku
• Hissedarlık ve hukuki statüsü
• Rekabet / haksız rekabet - rekabet etmeme kavramları
• Ticari sözleşmeler
• Yatırım sözleşmeleri
• Şirket sözleşmeleri
• Pay sahipleri sözleşmeleri
• Aile anayasaları