TOPLULUK ÖNÜNDE ETKİLİ KONUŞMA VE YÖNETİCİNİN SAHNESİ

TOPLULUK ÖNÜNDE ETKİLİ KONUŞMA VE YÖNETİCİNİN SAHNESİ

AMAÇ

Konuşma bir yolculuktur. Varılacak yer (vereceğiniz mesaj) önemlidir. Yolculuğun kendisi daha önemlidir. Ne anlattığımız önemlidir. Nasıl anlattığımız çok daha önemlidir. Topluluk önünde konuşma yapmak sizi kaygılandırıyor mu? O halde bu eğitime katılmanız gerekiyor. Minik adımlarla büyük kazanımlar elde etmeniz mümkün olacaktır. İyi bir sahne insanı olmak için yüzde 5 yetenek, yüzde 95 beceri gerekir. Yetenek, kendiliğinden gelendir. Yetenek donanımdır. Beceri ise teknikleri öğrenerek, tekrar ederek kazanılandır. Beceri yazılımdır. Bu eğitim, katılımcıların, dili doğru ve etkili kullanarak başarılı iletişim kurabilme yeteneklerini geliştirmek, gerginliği ortadan kaldıracak yöntemleri aktarmak, akıcı bir konuşma ile iletişimi güçlendirmek ve sahne tekniklerinin iletilmesi amacını taşımaktadır. Platon’un dediği gibi ‘iyi bir konuşma, dinleyenin zihnini ele geçirme sanatıdır.’

İÇERİK
• Konuşma bir yolculuktur
• Etkili dinleme
• Kapsam: Çok bilgi - Yok bilgi
• Teşhis tekniği
• Atomizasyon
• Kimliklendirme yöntemi
• Vurguyu sese yansıtma
• Duyguyu sese yansıtma
• Sloganlaştırma
• ‘Kırılma Anı’ sözcükleri
• Churchill tekniği
• Etkili konuşma monolog değil diyalogdur
• Kim konuşuyor? Sen mi, yarattığın aktör mü?
• İki anahtar: Otantiklik ve Tutku
• Üç dengeleyici cümle - Kennedy yöntemi
• Cemal Süreya tekniği
• Yüzde 95-Yüzde 5 yöntemi
• Hipervantilasyonun taklidi
• ‘Veni, Vidi, Vici’ taktiği
• Tricolon yöntemi
• ‘Odadaki Fil’ tekniği
• Abartma tekniği
• Kafiyenin gücü
• Ses tonu yönetimi
• Nefes aldığını hissettirme
• Sahnedeki pozisyon değişiklikleri
• Beden dili yönetimi
• Duchenne gülümsemesi
• Dopamin salgılatma tekniği
• Oksitosin salgılatma tekniği
• Endorfin salgılatma tekniği
• Hikayeleştirme
• Minik adımlarla büyük kazanımlar