TÜREV ARAÇLAR, PİYASALAR VE RİSK YÖNETİMİ

TÜREV ARAÇLAR, PİYASALAR VE RİSK YÖNETİMİ

DERS KODU: 1011 Türev Araçlar Lisansı

AMAÇ

Eğitimin amacı; katılımcılara türev araçlar, piyasalar ve risk yönetimi başlığı altındaki kritik yetkinlikleri kazandırmak ve bunları Sermaye Piyasası Faaliyetleri Lisanslama Sınavları’nda kullanmalarını sağlamaktır.

İÇERİK
• Türev Araçlarla İlgili Temel Kavramlar
   * Türev ürünlerin tarihçesi
   *  Türkiye’de türev ürünler
   * Türev ürün piyasaları neden gerekli?
   * Finansal piyasalarda arbitraj ve spekülasyon
• Türev Araç Piyasaları
   * Vadeli işlem sözleşmeleri: forward
   * Vadeli işlem sözleşmeleri: futures
   * Swap anlaşmaları
   * Opsiyon anlaşmaları
• Vadeli İşlem Sözleşmeleri
   * Forward sözleşmeleri
   * Futures sözleşmeleri
   * Finansal kriz sonrası türev ürün düzenlemeleri
• Opsiyonlar
   * Opsiyon çeşitleri
   * Opsiyon işlemleri yapan yatırımcı türleri
   * Opsiyon fiyatlarını etkileyen faktörler
   * Opsiyonlarda yatırım pozisyonları
   * Opsiyon çeşitleri
   * Diğer opsiyon türleri
   * Borsa İstanbul Opsiyon Piyasası
• Swap (Değişim) Anlaşmaları
   * Swap piyasaları hakkında genel bilgiler
   * Swap çeşitleri
   * Swap kontratının değerlemesi
   * Swapların kullanılması
• Diğer Türev Araçlar
   * Farklı (egzotik) opsiyon anlaşmaları
   * Değişik takas (swap) kontratları
• Türev Araçların Risk Yönetiminde Kullanımı
   * Futures kullanarak kur riskini yönetmek
   * Vadeli kontratlarla hisse portföylerin risk yönetimi
   * Opsiyon ürünlerinin risk yönetiminde kullanımı
• Türev Araçların Fiyatlaması
   * Taşıma maliyeti modeli
   * Normal piyasalar
   * Dönmüş piyasalar
   * Döviz vadeli işlem sözleşmelerinin fiyatlaması
   * Hisse senedi ve hisse senedi endeks vadeli işlem sözleşmelerinin fiyatlaması
   * Faiz vadeli işlem sözleşmelerinin fiyatlaması
   * Kıymetli maden vadeli işlem sözleşmelerinin fiyatlaması
   * Tüketim amaçlı varlıklara dayalı vadeli işlem sözleşmelerinin fiyatlaması
   * Opsiyonların fiyatlaması
   * Satım opsiyonu priminim üst sınırı
   * Satım opsiyonu priminin alt sınırı
   * Binomial opsiyon fiyatlama modeli
• Türev Araç Stratejileri
   * Fiyat bazlı yayılma stratejileri
   * Ergel stratejisi
   * Çanak stratejisi
   * Kelebek stratejisi
   * Strip stratejisi
   * Strap stratejisi
   * Sentetik pozisyonlar