ÜRETİM YÖNETİMİ

ÜRETİM YÖNETİMİ

AMAÇ

Üretim, girdi stoklarını ve insan emeğini makinelerin gücü ile akıllı bir şekilde yoğurarak ürün haline getirme sürecidir. Üretim yönetimi ise en yüksek değeri, en düşük maliyetle ve en düşük riskle yaratma zekâsıdır. Hammaddeden son mamule uzanan yolculuktaki üretim aşamalarını münferit olarak inceleyerek yapılan yönetim ile verimli üretim stratejilerine ulaşılamaz. Başarılı üretim yönetimi için süreçleri münferit olarak değil bütünlüklü değerlendirmek gerekir. Üretim, aşamaların ‘bir araya’ gelmesi değil bir orkestra gibi senkronize olarak ‘birlikte’ çalışmasıdır. 

Üretim tesislerinde orkestranın en önemli bileşenleri olan ‘duygusal zeka’ ve ‘işgücü kalitesi’ne yeteri kadar önem verilmediğini gözlemliyoruz. Her bir operasyonun, bir önceki operasyonun ‘müşterisi’ ve bir sonraki operasyonun ‘tedarikçisi’ olduğunu unutmamak gerekiyor. 
Dönüşümün hiç bu kadar hızlı olmadığı ve hiç bu kadar yavaş olmayacağı gerçeğini göz önünde bulundurarak yenilikçi üretim sistemleri oluşturuyor, kapsamlı eğitim programlarımızla işletmenin üretim kültürü zenginliğini en üst düzeye çıkarıyoruz.  

Hayallerinizi birlikte üretelim
Ürünümüzün piyasada kabul görmeme sebebi, ürünün kendisinden değil, nasıl ürettiğimiz ve neden ürettiğimiz konusunda eksikler olmasından kaynaklanıyor. Verdiğimiz danışmanlık hizmeti sürecinde üretim ve ürün yönetimi arasındaki farkların ne kadar büyük ama ulaşılabilir olduğunu gösteriyoruz. Markalaşmak ve bir kilo ürününüzün fiyatını en üst düzeye çekebilmek için farkı yaratacak olan insan faktörüne odaklanmak, ürün kadar fikir ve hayal üretebilen bir üretim mimarisi oluşturmak gerekiyor. 
•    Fabrika yeri seçimi
•    Fabrika yerleşiminin belirlenmesi ve malzeme yol diyagramı 
•    Üretim tasarımı
•    Proses belirleme 
•    Üretim planlama ve kontrol (Taylor)
•    Kalite kontrol ve geliştirme (Kaizen)
•    Malzeme yönetimi
•    Planlı bakım onarım 
•    Şirket kültürü ve şirket içi işbirliği
•    Duygusal zekâ ve empatik iletişim