ÜRÜN VE ÜRETİM YÖNETİMİ

ÜRÜN VE ÜRETİM YÖNETİMİ

AMAÇ

Eğitimin amacı üretimin hammaddeden başlayan ve üretim aşamalarından son mamule uzanan yolculuğunda, her durağını ayrı bir üretim noktası olarak incelemek ve minimum maliyet ile efektif üretim stratejilerinin belirlenmesini sağlamaktır. 

Ayrıca hızlı değişen dünyada kişilerin bireysel ihtiyaçlarına cevap verecek esnek ve inovatif üretim sistemlerinin belirlenmesi ve işletmelerin kültürel yapısı ile pazarın kültürel yapısının buluşturulması hedeflenmektedir.

Bu eğitimde firmanın üretim sürecinin analizini yaparak sonuçlar doğrultusunda tüm personelin eğitim planlarının belirlenmesi, şirketin eğitim ve kültürel düzeyinin rekabet edecek seviyelere getirilmesi de amaçlanmaktadır.

İÇERİK
• Fabrikanın yerleşim planını optimize etmek ve iç transferlerdeki zaman ve para kaybını minimuma indirmek
• Stok kontrolü ve satın alma süreçlerini yönetmek
• Depo yönetimi ve kodlama sistemleri ile FİFO (First In First Out) sistemini sağlıklı çalıştırmak
• Tüm istasyonları tek tek inceleyerek istasyon maliyetlerini çıkarmak
 İstasyonlar arası stok seviyeleri optimizasyonu
• Stok kod sistemleri ve bu sistemlerin üretimin her aşamasında kullanımı
• Satınalma ve stok depo yönetimi
• ABC analizi yapmak ve zarar eden ürünler için farklı yöntemler geliştirmek
• Etiket ve üretim karnelerini oluşturmak ve kullanımını basitleştirerek üretim takip sistemi oluşturmak
• İstasyonların kendi kontrol sistemlerini oluşturmak ve çalışanı kendi kendinin kalite kontrolü olarak eğitmek
• Çalışan ve Teçhizat değerini rekabet edilebilir seviyelere çıkararak firmanın değerini artırmak
• Büyük küçük ayırımı yapmadan işletmenin her bir üretim noktasını ayrı ayrı irdeleyip geliştirmek ve her bir noktada kar/zarar analizi yapmak