ÜST VE MALİ İŞLER YÖNETİCİLERİ İÇİN İLERİ DÜZEY MUHASEBE

ÜST VE MALİ İŞLER YÖNETİCİLERİ İÇİN İLERİ DÜZEY MUHASEBE

Bu eğitimde işletmeler açısından özellikli muhasebe konuları detaylı bir şekilde ele alınacak ve uygulamada sık sık rastlanılan hatalar incelenecek uygulamadaki konular analiz edilecektir.

Eğitimin Hedefi Kitlesi; Finans ve mali işler departmanlarında çalışan meslek profesyonelleri ve mali işlerden sorumlu tepe yönetim. Yöntem Eğitim anlatım, tartışma seklinde yapılacak ve örnek olay ve tartışmalarıyla desteklenecektir. Katılımcılar her fırsatta tartışmalara katılmaya teşvik edileceklerdir.

Program Eğitim programı içeriği eğitim ihtiyacınız doğrultusunda revize edilebilir.

Eğitim Süresi 2 gündür.