UZAKTAN TAKIM YÖNETMEK

UZAKTAN TAKIM YÖNETMEK

AMAÇ

Günümüz koşullarında kurumlar hızla hibrit sistemlerle çalışmaya geçmektedir. Performansın fiziksel yakınlıktan ziyade, hedef ve strateji konusundaki netliğe dayandırılması, hibrit sistemler konusundaki uyumlanmamızı artıracaktır. 
“Uzaktan Takım Yönetmek” eğitimi anlık kontrol, hesap sorma, ya da gereksiz davranışlara odaklanmak yerine, takımlara ve yöneticilere hedef odaklı ve stratejik bakış açısı bilinci kazandırmayı amaçlar.

İÇERİK
• Kriz ve pandemi arasındaki fark 
• Yeniden çerçeveleme 
• Takım nedir? 
• Çeviklik 
• Çözüm odaklılık 
• Planlama ve organizasyon 
• İletişim ve ikna 
• Başarılı yöneticilerin ortak yetkinlikleri 
• Yüz yüze iletişimden online toplantılara 
• Uzaktan yönetim ve hedeflendirme 
• Uzaktan yönetim ve karar verme mekanizması 
• Kontrat ve kriter
• Ulaştığımızı nasıl anlarız? 
• Kutlama ve geri bildirim