VERİMLİLİK VE ZAMAN YÖNETİMİ

VERİMLİLİK VE ZAMAN YÖNETİMİ

İnsanoğlunun çağlar boyunca kıtlığından en çok yakındığı kaynaklardan biri zamandır. Zaman, asla ikame edilemeyen, akışı yavaşlatılamayan, baştan başlatılamayan ve herkes için eşit olan tek kaynaktır. Zamanın ölçülebilir niteliği, doğrusal olması ve öngörülebilir olması gibi özellikler, insanların bu kaynağı planlamasını kolaylaştıran unsurlardır. Ancak ne var ki, yine de yanlış kullanıldığı durumlarda insanlara çok ağır bedeller ödeme sorumluluğunu yükleyebilmektedir. Bu programın amacı katılımcıların,  zamanı yönetme konusunda geçmişten getirdiği sürücülerini fark etmelerini ve bu sürücüler ile baş etmeyi öğrenmelerini,  iş analizlerini daha parametrik ve sağlıklı yapmalarını,  zaman ve iş planlamalarını daha etkin yapmalarını sağlamaktır.

İÇERİK

İş Organizasyonunun ve Önceliklerin Analizi

 Kişisel güçlü ve zayıf yanların anlaşılması Zaman Bütçesini Yönetmek

 Kişisel Öncelikler kurumsal önceliklere karşı TA Sürücüleri

 Farkında olmadan beni etkileyen ve seçmediğim sürücülerim neler

 Bu sürücüler ile baş etmenin yolları Zaman Hırsızları Günlük Bölünmeler İle Başa Çıkmak

 Beklenmedik “misafirler” ile başa çıkmak

 Gelen / Giden aramalar ile ile başa çıkmak

 Pasif mod - aktif mod Günlük Aktivitelerin Analizi Önceliklendirme Matrisi