VERİYE DAYALI KARAR VERME KÜLTÜRÜ

VERİYE DAYALI KARAR VERME KÜLTÜRÜ

AMAÇ
Araştırma teknikleri, yaklaşımları ve teknolojilerindeki gelişmeler sayesinde geçmişe göre artık elimizin altında çok daha geniş ve kapsamlı analizler var. Ama bu veri bombardımanında stratejik olarak öncelikli ve değerli analizlere daha çok zaman ayırabilmek, verinin toplanma aşamasından aksiyona dönüşme sürecine kadar seyrine tanıklık edebilmekle mümkün. 

“Veri Güdümlü Stratejik Planlama” vizyonunuz varsa, bu eğitim sizler için “veri tüketicisi” pozisyonundan “içgörü türeticisi” pozisyonuna dönüşmenizi kolaylaştıracaktır.

Bu serüvenin sonunda pazar araştırmalarında kullanılan 
• Temel kavramlar ve bakış açıları, 
• Metodoloji ve teknikler
• Analitik yaklaşımlar

kadar, markaların karşılaştığı problemlerin doğru çözümü için takip edilmesi gereken ideal güzergahlar hakkında bilgi sahibi olacak, dolayısıyla içgörü araştırmalarına ayrılan zaman ve bütçelerin verimli kullanılması konusunda derin bir vizyona sahip olacaksınız. 
Veriye Dayalı Karar Vermek, öncelikle kültürel bir değişimi gerektirir.
Sonrasında, veriyi toplama, analiz etme ve veriden içgörü çıkarma konusunda teknik donanıma sahip olmak gerekir.

Eğitimin temel amacı, modern dünyanın gerektirdiği gibi veriye dayalı karar verme, “data-driven” modelleri kurgulayıp işletebilme yetkinliklerini kazandırmaktır.

Bu eğitimin hedef kitlesi tüketici odaklı karar alan marka yöneticileridir. 

İÇERİK
• Veriye Dayalı Karar Verme Kültürü ve Gelecek Vizyonumuz
• Tüketiciyi Anlamayı Anlamak
• Temel Araştırma Metotları & Analiz Teknikleri
• Rakamların Şifresi: Ekonometrik Modelleme Teknikleri
• Derin İçgörü: Etnografik Bakış Açısı
• Nudge: İnsan Davranışının Temelinde Yatan  Faktörler