VUCA’DA BAŞARI VE DİJİTAL YETKİNLİKLER

VUCA’DA BAŞARI VE DİJİTAL YETKİNLİKLER

AMAÇ

VUCA; oynaklık (volatility), belirsizlik (uncertainty), karmaşa (complexity) ve muğlaklık (ambiguity) kelimelerinin baş harflerinden oluşan bir kavramdır. Hiyerarşik karar alma mimarisinin giderek yataylaştığı, uzaktan ve hibrit çalışma modellerinin devreye girdiği, iş modellerinin hızla değiştiği bir dönemdeyiz. Bu eğitimde dışsal faktörlerin tetiklediği ve kontrol etme şansımızın olmadığı yeni dünya düzenine nasıl uyumlanabileceğimiz, değişim psikolojisini nasıl yönetebileceğimiz, duyguları da dikkate alarak nasıl rasyonel kararlar verebileceğimiz, kendimizin ve paydaşlarımızın verimliliğini nasıl artırabileceğimiz aktarılmaktadır. 

İÇERİK
• VUCA nedir?
• VUCA özellikleri nelerdir?
• Çalışanların beklentilerinde yaşanan 3 devrim
• Çalışan yeni dijital dünya ile nasıl başa çıkabilir?
• VUCA ve strateji
• VUCA ve esneklik
• VUCA ve çeviklik
• 8 temel yetkinlik
• VUCA’da kurumun başarı formülü
• “Çevik öğrenme” (Learning Agility)
• Çevik öğrenmede yetkinlikler
• Değişim psikolojisi
• Muğlak ortamda kıvraklık
• Karmaşıklıkta açıklık
• Belirsizlik altında rasyonel karar alma
• Değişimdeki tutumların yönetimi (şok, inkar, öfke, depresyon, kabul)
• Çok boyutlu ve çok aşamalı düşünme
• Karmaşık verinin sentezi