YALIN (TPM) TOPLAM ÜRETKEN BAKIM

YALIN (TPM) TOPLAM ÜRETKEN BAKIM

AMAÇ

Üretimde en önemli faktörler zaman ve kalitedir. Nesnelerin interneti (IoT) makinelerin hem kendi aralarında hem de insanlarla iletişim kurabilmesini sağlıyor. Hatta konuşmaları kaydedip analiz edebiliyor. Rutin ve önleyici bakım modelleri genel üretimin artmasını ve arıza sürelerinin azalmasını sağlar. Bu konuda kullanılan en etkin yöntem, Toplam Üretken Bakım’dır (TPM). TPM büyük ölçüde çalışanların güçlendirilmesine odaklanır. Kullanılabilirliği, performansı ve kaliteyi garanti eder. Arızaları ortadan kaldırmaya ve durma veya yavaşlama olmamasını sağlamaya odaklanır. Böylece performans artar. Ayrıca, hata oranını azaltarak kaliteyi artırır.  

1990 yılındaki Kanada ziyaretimde her yerde Toyota marka araç görmüştüm. Renault, Citroen ve Volkswagen markaları çok seyrekti.  Bu sorunun cevabını Toyota kullanıcılarına sordum. Toyota’da çalışan herkesin kalite odaklı olmasından dolayı araçlarının arıza yapmadığını belirtiyorlar ve şu çarpıcı hikayeyi anlatıyorlardı: “Bir gün bir Toyota çalışanı Amerika’ya tatile gelir ve gezerken sileceği paralel durmayan bir araç görür. Hemen aracın yanına giderek aracın sahibine Toyota çalışanı olduğunu ve bu arızayı hızlıca giderebileceğini söyler. Araçta bulunan el çantasındaki aletler ve bir İsviçre çakısı ile sileceği tamir eder. Toyota felsefesinin tipik örneği olan bu yaklaşım tüm Amerika kıtasında konuşulur hale gelmiştir. Haliyle de Toyota’ya duyulan güveni ve satışları çok olumlu etkilemiştir.  TPM bir Toyota Yalın Üretim modelidir ve kaliteyi tüm çalışanlara yaşam tarzı olarak benimsetmiştir. Öyle bir felsefedir ki tatildeki bir Toyota çalışanı Amerika’da tesadüfen karşılaştığı, sahibini tanımadığı bir Toyota aracın sileceğini tamir etmiş ve önleyici bakım tekniğini kullanarak aracın daha büyük bir sorun yaşamasını engel olmuştur. TPM;
 

• daha güvenli çalışma ortamı sağlar,
• verimliliği artırır,
• çalışan motivasyonunu yükseltir ve
• “toplam memnuniyet” sağlar.

Bakım kavramı Endüstri 4.0 ile hızla değişti ve hergün değişmeye devam ediyor. PM aynı harflerle ifade edilen yeni kavaramlara evriliyor. Preventive Maintanance (Önleyici Bakım), Productive Maintanance (Üretken Bakım) ve IoT (Nesnelerin Interneti) ile hayatımıza Predictive Maintanance (Öngörülü Bakım) girdi.  IoT (nesnelerin interneti), dünyadaki her nesnenin kendi başına veya diğer bağlantılı nesneler aracılığıyla eyleme geçirilebilir içgörüler elde etmek için internete bağlanma ve verilerini sağlama potansiyeline sahip olduğu bir vizyondur.  IoT sayesinde nesneler aynı anda birbirine bağlanıyor. Sensörler, endüstriyel mimaride derin bir hızla yayılıyor. Trilyonlarca kablo veya kablosuz bağlantılar üzerinden ileri geri akış yaparak operasyonel mükemmellik talep eden modern kuruluşlara veri, bilgi ve değer sağlıyor. Başlangıçta sadece teknoloji dünyasında kullanılan nesnelerin interneti (IoT) artık sanayileşti (IIoT) ve Endüstri 4.0 ile birlikte sanayideki makineların birbirine bilgi aktarmasını ve kendilerini programlamasını sağlıyor. Arızayı öngörebiliyor. Ne yapılması gerektiğini söylüyor. Geleneksel bakım; yalnızca tahmin çalışması, varsayımlar ve satıcı tavsiyeleri ile yapılmıyor artık. Varlık sağlığı ve performansı konusunda akıllı kararların alındığı bilgiye dayalı, veriye dayalı, dijital ve dinamik stratejiler ile bütünleşiyor.

Kritik varlık verileri, akıllı karar verme sürecini otomatikleştiren ve nihayetinde yüksek varlık güvenilirliği ve kullanılabilirliği şansınızı artıran makine öğrenimi algoritmalarına, tahmine dayalı modellere ve bulut tabanlı yazılıma gönderilir. 

Bu eğitimde makinelerin dilini çözeceğiz. Hangi şartlara maruz kaldıklarını anlayacağız. Hangi önlemleri devreye sokabileceğimizi öğreneceğiz. 

• Otonom bakım
• Planlı bakım
• Kalite bakımı
• Odaklı ve planlı iyileştirme
• Erken ekipman yönetimi
• IoT ve IIoT sensörleri ile bakım
• Durum izleme (varlıkların sizinle konuşmasına izin verin)
• Öngörülü bakım
• Veri depolama ve analiz
• Eğitim ve öğretim
• Güvenlik, sağlık ve çevre
• Yönetimde TPM